De vier missies van de NBB

Centrale banken hebben vier werkterreinen, meteen ook de belangrijkste bestaansredenen van de Nationale Bank van België. De vier missies van de NBB zijn erop gericht om de welvaart te vrijwaren, zekerheid te geven en vertrouwen te bieden. Die missies vormen de pilaren van onze tempel, ze zijn de vier pijlers waarop onze visie gebaseerd is. Als centrale bank bevindt de NBB zich namelijk op het kruispunt van alle economische en financiële informatie van het land en levert ze cruciale economische analyses en aanbevelingen. De taken die we uitvoeren, verlenen ons een unieke positie in het publieke debat. 

Klik op de pilaren voor meer informatie over de missies —

Zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is de prijzen stabiel houden de belangrijkste doelstelling van het Eurosysteem. Prijsstabiliteit biedt burgers en bedrijven het houvast dat ze nodig hebben om hun toekomst te plannen.

Prijsstabiliteit vrijwaren

Omdat financiële stabiliteit en robuuste financiële instellingen voorwaarden zijn om de welvaart op peil te houden, is het de opdracht van de Bank de financiële stabiliteit te verzekeren en toezicht te houden op het financiële systeem.

logo_Toezicht

De NBB moet veilige bankbiljetten en efficiënte betaalsystemen waarborgen. Betalingen moeten immers vlot en in volle vertrouwen kunnen verlopen opdat een economie goed zou presteren, wat op zijn beurt een impact heeft op de levenskwaliteit van iedereen.

Bankbiljetten

De Bank verstrekt economische en financiële data en analyses. Gegevens zijn nodig om problemen te kunnen bestuderen, om met kennis van zaken aanbevelingen te kunnen formuleren en om goed beleid te voeren. Soms zijn die beschikbaar, soms moet de Bank ze verzamelen. De talrijke statistische gegevens die de NBB verzamelt en de vele studies die ze over de economie van ons land maakt, deelt ze daarom graag met anderen.

Logo_Data