Prijsstabiliteit vrijwaren

Prijsstabiliteit is de hoofddoelstelling van het Eurosysteem. Elke centrale bank wil de waarde van het geld stabiel houden door ervoor te zorgen dat de inflatie noch te hoog, noch te laag, stabiel en voorspelbaar blijft. Prijsstabiliteit betekent echter niet dat er helemaal geen prijsstijgingen kunnen zijn. In het eurogebied streven we naar een inflatiepercentage van 2% op middellange termijn. In de vernieuwde monetaire strategie van de Europese Centrale Bank (ECB) is deze inflatiedoelstelling symmetrisch, wat wil zeggen dat zowel negatieve als positieve afwijkingen van deze doelstelling als onwenselijk worden beschouwd.