Geschiedenis

De Nationale Bank is als publieke instelling belast met verschillende taken van openbaar belang. De steun die de Bank sinds 1972 verleent aan de Belgische artistieke creatie is hier één van.

Koen Theys, Big Tunnel (1992), Courtesy Koen Theys

De oorsprong van dit initiatief paste in de context van de ontwikkeling van het bedrijfsmecenaat. Vandaag doet het merendeel van de grote ondernemingen en van de centrale banken - de Europese Centrale Bank inbegrepen - aan diverse vormen van mecenaat. Dit mecenaat omvat vaak het aanleggen van een kunstcollectie.

De door de Bank aangekochte kunstwerken worden in de bedrijfslokalen tentoongesteld. Hierdoor zijn ze meestal niet zichtbaar voor het grote publiek. De Nationale Bank besteedt continu de nodige zorg aan het beheer en het behoud van haar kunstpatrimonium