Klimaatgerelateerde rapportage voor de niet-monetairbeleidsportefeuilles

De rapportage van broeikasgasemissies is essentieel in de transitie naar een klimaatneutrale economie. De Bank rapporteert jaarlijks over de broeikasgasemissies in verband met haar niet-monetairbeleidsportefeuilles op basis van de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

In onderstaand document worden de governance, de strategie, het risicobeheer en de maatstaven en doelstellingen beschreven die het departement Financiële markten van de Bank gebruikt om klimaatgerelateerde risico’s en kansen op te sporen en te meten.