Handvest voor duurzaam en verantwoord investeren

De principes van duurzaam en verantwoord investeren bepalen in toenemende mate de activiteiten van de Bank. Zo erkent de Bank duurzaamheid als een vierde doelstelling van haar strategische beleid voor portefeuillesamenstelling, naast liquiditeit, veiligheid en rendement. In deze context speelt het handvest voor duurzaam en verantwoord investeren van de Bank een essentiële rol als informatiebron en leidraad voor het beheer van haar niet-monetairbeleidsportefeuilles. Dit document bouwt voort op de bestaande benadering van duurzaamheid van de Bank, aangevuld met beste praktijken en inzichten uit internationale fora. 

Het handvest voor duurzaam en verantwoord investeren bestaat uit vijf pijlers:  

SRI Charter & Climate report 2024