Contact en vragen

Contact voor de financiële dienst van de aandelen van de Nationale Bank en voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen:

Secretariaat van de dienst Betalingen en effecten
Nationale Bank van België
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
securities@nbb.be
+32 2 221 46 56
+32 2 221 32 05

U kan een kopie van het Ondernemingsverslag aanvragen via het bestelformulier Jaarverslagen.