Niet-monetaire beslissingen van de ECB

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) publiceert iedere maand op de dag na de tweede maandelijkse vergadering van de Raad, een overzicht van de bij die gelegenheid genomen niet-monetaire besluiten.

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)