Overheidsopdrachten

In overeenstemming met de wetgeving op de overheidsopdrachten publiceert de Nationale Bank regelmatig aankondigingen voor alle opdrachten (werken, leveringen en diensten) waarvan het bedrag hoger is dan 140 000 euro.