Documentatiebestand

De Nationale Bank beschikt over een gespecialiseerd documentatiebestand op het gebied van economie, financiën en monetair beleid.

Bestand

Het documentatiebestand omvat bijna 100 000 boeken en circa 1300 tijdschriften. Binnen zijn vakgebied geldt het als een van de meest volledige historische collecties van het land.

Catalogus

Alle beschikbare titels maken deel uit van de catalogus van LIBISnet, die door de KU Leuven beheerd wordt. Dit netwerk groepeert behalve de collecties van de universiteit zelf, ook die van een twintigtal andere instellingen, waaronder het federaal Parlement en de FOD Financiën.

Werken uit het bestand kunnen uitsluitend via het interbibliothecair leenverkeer worden aangevraagd.

 

Catalogus

Contact

Nationale Bank van België
Studiën - Bureau Documentatie
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
Tel. +32 2 221 20 41
[email protected]