De Nationale Bank - een duurzame onderneming

De Bank levert reeds geruime tijd inspanningen op het gebied van duurzaamheid. De manier waarop de Bank en haar personeel rekening houden met hun impact op het milieu maar ook bijvoorbeeld haar interventies op de financiële markten en zelfs haar onderzoeksprojecten weerspiegelen deze houding.

Ecodynamische onderneming met 3 sterren

Leefmilieu Brussel heeft in 2019 de Nationale Bank voor de vierde keer het label “Ecodynamische onderneming” (3 sterren) toegekend. Dit is een beloning voor de vele inspanningen die de Nationale Bank en haar personeel op milieugebied hebben geleverd. 

Gecertificeerde CO2-neutrale onderneming

De Nationale Bank wil een actieve bijdrage leveren aan het klimaatvraagstuk en liet daarom haar klimaatimpact berekenen. In 2017 was die gelijk aan 9488 ton CO2-equivalenten[1], wat overeenkomt met de emissies van 932 Belgen.

Om de niet-vermijdbare CO2-uitstoot te compenseren steunt de Nationale Bank een viertal gecertificeerde klimaatprojecten:

  • Plan Vivo Climate Project Green Sahel is een project om aangetaste graslanden in de Sahelregio te herstellen,
  • Gold Standard Certified Cookstove Projects beoogt verbrande biomassa te reduceren,
  • Gold Standard Climate Project Paradigm is een combinatie van verbeterde ovens en zuivering van beschikbaar water.
  • Het Gold Standard Climate Project Çatalca 60MW Wind Power tot slot wil de productie van hernieuwbare energie in Turkije stimuleren.

Dankzij de steun aan deze klimaatprojecten garandeert CO2logic, een Belgische onderneming die gespecialiseerd is in het berekenen, reduceren en compenseren van klimaatimpact, dat de Bank CO2-neutraal was in 2017.

De NBB blijft uiteraard inzetten op het actief reduceren van CO2. Zo bestaat het dienstwagenpark al deels uit elektrische en hybride wagens en maakt de Bank gebruik van 100% groene stroom.

 

[1] De klimaatimpact wordt berekend door de uitstoot van alle broeikasgassen (o.a. CO2, CH4, N20) te berekenen en converteren naar CO2-equivalenten. Behalve het energieverbruik van de gebouwen werden bij het becijferen van de klimaatimpact ook emissiebronnen meegerekend zoals het verlies van koelgassen, mobiliteit, maaltijden, kantoormaterialen, papier voor het drukken van bankbiljetten, afval en waterverbruik.

Good food label

Het bedrijfsrestaurant van de NBB heeft het Good Food Kantine-label van Leefmilieu Brussel behaald (twee vorkjes).