Gouverneur

De gouverneur staat aan het hoofd van de Nationale Bank van België. Hij zit het Directiecomité en de Regentenraad voor, doet hun beslissingen uitvoeren en vertegenwoordigt de Bank in rechte. Bovendien heeft hij zitting in de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, die onder meer de monetaire-beleidsbeslissingen voor het eurogebied neemt.

De gouverneur wordt door de Koning benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar

De functie van gouverneur wordt sedert 2 januari 2019 uitgeoefend door de heer Pierre Wunsch