FAQ

Regelmatig keren vragen terug over het specifieke karakter van de Nationale Bank als naamloze vennootschap: waarin verschilt de Nationale Bank van de andere naamloze vennootschappen, waarom is ze op de beurs genoteerd, waar komen haar inkomsten vandaan, waartoe dienen haar externe reserves?

Op deze en andere vragen proberen we antwoord te geven door uit te leggen wie we zijn en wat we doen. We beperken ons hierbij tot de essentie, voor de duidelijkheid en om niet te vervallen in een uitvoerige juridische argumentatie of een economische of monetaire uitleg die alleen door ingewijden begrepen kan worden.