Agenda van Pierre Wunsch

De agenda verschaft informatie over de afspraken van Pierre Wunsch als lid van de Raad van Bestuur van de ECB. Ze omvat institutionele vergaderingen, toespraken, de conferenties en evenementen die hij bijwoont en zijn ontmoetingen met externe partijen (waaronder de media), tenzij de openbaarmaking van die informatie afbreuk zou kunnen doen aan de op EU-niveau erkende bescherming van het algemeen belang. Interne vergaderingen van het Eurosysteem worden niet gepubliceerd. 

Referentiekader

Agenda’s worden gepubliceerd met een vertraging van ongeveer drie maanden, ter aanvulling van de andere op de website van de NBB beschikbare informatie. De agenda's bevatten gegevens over de datum, de naam van deelnemers/organisatoren, het thema en de plaats van de vergadering/het evenement. De namen van de deelnemers worden enkel bekendgemaakt voor vergaderingen met internationale of nationale overheden. Om de vertrouwelijkheid van de toezichtsdialoog te waarborgen, worden voor bijeenkomsten met onder toezicht staande entiteiten noch de naam noch het thema van de vergadering vermeld. De publicatie van agenda's onderstreept het streven van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de ECB naar transparantie en verantwoording.