Vertegenwoordiger van de Minister van Financiën

De vertegenwoordiger van de Minister van Financiën ziet toe op de verrichtingen van de Nationale Bank.

Taken

 • Hij houdt toezicht op de verrichtingen van de Nationale Bank, met uitzondering van de taken en de verrichtingen die onder de bevoegdheid van het ESCB vallen.
   
 • Hij brengt de Minister van Financiën op de hoogte van elke beslissing die met de wet, de statuten of de belangen van het Rijk strijdig zou zijn.
   
 • Hij woont van rechtswege de vergaderingen van de Regentenraad en van het College van censoren bij, waarin hij een raadgevende stem heeft. Wanneer hij zulks gepast acht, woont hij de algemene vergaderingen bij.
   
 • Hij mag op elk moment kennis nemen van de stand van zaken en de geschriften en kassen inzien.
   
 • Hij brengt ieder jaar over zijn opdracht verslag uit aan de Minister van Financiën.

Curriculum vitae

 • Vertegenwoordiger van de Minister van Financiën sinds 1 oktober 2012