Vertegenwoordiger van de minister van Financiën

De vertegenwoordiger van de minister van Financiën ziet toe op de verrichtingen van de Nationale Bank.

Taken

 • Hij houdt toezicht op de verrichtingen van de Nationale Bank, met uitzondering van de taken en de verrichtingen die onder de bevoegdheid van het ESCB vallen.
   
 • Hij brengt de minister van Financiën op de hoogte van elke beslissing die met de wet, de statuten of de belangen van het Rijk strijdig zou zijn.
   
 • Hij woont van rechtswege de vergaderingen van de Regentenraad, van het Auditcomité en van het Remuneratie- en benoemingscomité bij, waarin hij een raadgevende stem heeft.
    
 • Hij mag op elk moment kennis nemen van de stand van zaken en de geschriften en kassen inzien.
   
 • Hij brengt ieder jaar over zijn opdracht verslag uit aan de minister van Financiën.

Curriculum vitae

 • Vertegenwoordiger van de minister van Financiën sinds 15 februari 2024