Bedrijfsrevisor

De Nationale Bank is aan verschillende externe controles onderworpen. Het eerste niveau is in handen van de bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor oefent de toezichthoudende opdracht uit die is voorgeschreven door de wet:

  • Hij certificeert de jaarrekeningen.
  • Hij vervult specifieke controle- en certificeringsopdrachten voor rekening van de revisor van de ECB.
  • Hij oefent een specifieke controle- en informatietaak uit ten aanzien van de Ondernemingsraad.