Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2019

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België vond plaats in de Bank te 1000 Brussel, Warmoesberg 61, op maandag 20 mei 2019 om 14 uur.

Het maatschappelijk kapitaal van de Bank bedraagt tien miljoen euro en wordt vertegenwoordigd door vierhonderdduizend aandelen. Tweehonderdduizend hiervan zijn nominatief en onoverdraagbaar en worden door de Belgische Staat aangehouden. Tweehonderdduizend aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en zijn genoteerd op Euronext Brussels. Ieder aandeel geeft recht op één stem.