Programma’s voor de aankoop van activa

Het uitgebreide programma voor de aankoop van activa (APP) voegt het programma voor de aankoop van effecten van de overheidssector toe aan de programma’s voor de aankoop van activa van de private sector om de risico’s van een te lange periode van lage inflatie tegen te gaan.

De diverse aankoopprogramma’s

  • derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties (covered bond purchase programme - CBPP3)
  • aankoopprogramma voor door activa gedekte effecten (asset-backed securities purchase programme - ABSPP)
  • programma voor de aankoop van effecten van de overheidssector (public sector purchase programme - PSPP)
  • programma voor de aankoop van effecten van de bedrijfssector (corporate sector purchase programme – CSPP)

Tot maart 2017 zullen de maandelijkse aankopen van effecten van de overheidssector en de private sector samen € 80 miljard bedragen.

Vanaf april 2017 is het de bedoeling om netto-aankopen van activa ten bedrage van € 60 miljard per maand uit te voeren tot eind december 2017 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie die in overeenstemming is met de inflatiedoelstelling.

Voor nadere informatie over de programma’s voor de aankoop van activa van het Eurosysteem, kunt u terecht op de website van de ECB: Asset purchase programmes.

Effectenleningen

Zoals aangekondigd tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 5 maart 2015 en 1 juni 2016, zullen de activa die werden aangekocht in het kader van PSPP en het CSPP gedecentraliseerd ter beschikking worden gesteld voor effectenleningen om de liquiditeit van de obligatiemarkt en de repomarkt te ondersteunen. Voor meer informatie over het algemeen kredietverleningskader van het Eurosysteem, zie: ‘Securities lending of holdings under the expanded asset purchase programme (APP)’.

Effectenleningen in het kader van het PSPP

De Nationale Bank van België zal de effecten aangekocht onder PSPP (zie bijgaande lijst van beschikbare ISIN’s) uitlenen via bilaterale repo’s of bilaterale repo’s gecombineerd met bilaterale reverse repo’s met tegenpartijen die een overeenkomst hebben met de NBB voor repo’s in euro.

Voor meer informatie over specifieke details, zie:

Effectenleningen in het kader van het CSPP

Ook in het kader van het CSPP, zal de Nationale bank van België de de mogelijkheid bieden effecten uit te lenen via bilaterale repo’s met tegenpartijen die met de NBB contact hebben voor repo’s. Naast de bilaterale leningen, heeft de NBB besloten deel te nemen aan het Automatic Securities Lending and Borrowing Programme van Euroclear Bank SA/NV.

Meer informatie over specifieke details vindt u hier:

Contact

Marktdeelnemers kunnen de Front Office van de NBB contacteren via e-mail (forex@nbb.be) of telefonisch (+32 2 221 4971).