Forward guidance

Met forward guidance worden de aanwijzingen (communicatie) bedoeld die de Raad van Bestuur van de ECB geeft over zijn intenties op het gebied van het toekomstige monetair beleid, zowel inzake het verloop van de beleidsrentes als met betrekking tot de programma’s voor de aankoop van activa.

De forward guidance kan bijvoorbeeld de desactivering van bepaalde instrumenten koppelen aan de inflatiecijfers. De Raad van Bestuur van de ECB verstrekt die beleidsindicaties sinds juli 2013. Sindsdien is de formulering van de forward guidance van de ECB al herhaalde malen aangepast. Forward guidance kan de verwachtingen van de economische spelers sturen en de onzekerheid over de monetairbeleidsmaatregelen doen afnemen, wat een vlotte transmissie van het monetair beleid in de hand werkt.