Permanente faciliteiten

Permanente faciliteiten dienen ertoe zeer kortlopende kredieten te verschaffen en te onttrekken, signalen te geven omtrent de algemene koers van het monetaire beleid en grenzen te stellen aan de zeer korte marktrente. Twee permanente faciliteiten, die door de nationale centrale banken gedecentraliseerd worden beheerd, staan ter beschikking aan de daarvoor in aanmerking komende tegenpartijen, die er op eigen initiatief gebruik kunnen van maken.       

De tijdslimiet voor het verzoeken om toegang tot de permanente faciliteiten is een half uur na de sluitingstijd van TARGET2, behalve op de laatste werkdag van de reserveaanhoudingsperiode, wanneer de tijdslimiet een uur is.

Marginale beleningsfaciliteit

Tegenpartijen kunnen gebruik maken van de marginale beleningsfaciliteit om zeer kortlopende liquiditeiten van de nationale centrale banken te verkrijgen tegen onderpand van beleenbare activa. De rente op de marginale beleningsfaciliteit stelt normaliter een bovengrens aan de daggeldrente.

Depositofaciliteit

Tegenpartijen kunnen gebruik maken van de depositofaciliteit om bij de nationale centrale banken kortlopende deposito’s aan te houden. De rente op de depositofaciliteit stelt normaliter een ondergrens aan de zeer korte marktrente.