Permanente faciliteiten

Permanente faciliteiten moeten zeer kortlopende kredieten verschaffen en onttrekken, signalen geven omtrent de algemene koers van het monetair beleid en grenzen stellen aan de zeer korte marktrente. Twee permanente faciliteiten, die door de nationale centrale banken gedecentraliseerd worden beheerd, staan ter beschikking aan de tegenpartijen die daarvoor in aanmerking komen en er op eigen initiatief gebruik van kunnen maken. 

Marginale beleningsfaciliteit

Tegenpartijen kunnen gebruik maken van de marginale beleningsfaciliteit om zeer kortlopende liquiditeiten van de nationale centrale banken te verkrijgen tegen onderpand van beleenbare activa. De rente op de marginale beleningsfaciliteit stelt gewoonlijk een bovengrens aan de daggeldrente.

Depositofaciliteit

Tegenpartijen kunnen gebruik maken van de depositofaciliteit om bij de nationale centrale banken kortlopende deposito’s aan te houden. De rente op de depositofaciliteit stelt gewoonlijk een ondergrens aan de zeer korte marktrente.