Met of zonder kapitaal?

I. Vennootschappen - opgericht na 1 mei 2019 – zullen de nieuwe modellen van jaarrekeningen neerleggen.

Vanaf 1 januari 2021: nieuw model jaarrekening als XBRL-bestand of PDF-bestand

II. 'Opt-in' (vanaf 1 mei 2019)

Voor vennootschappen die al bestonden voor 1 mei treedt het WVV in werking op 1 januari 2020.
​Deze vennootschappen zullen hun statuten vóór 1 januari 2024 in overeenstemming moeten brengen met de bepalingen van het WVV. 

Vennootschappen die vóór 1 januari 2020 gebruik willen maken van de nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten van het nieuwe vennootschapsrecht kunnen – vrijwillig - via de 'opt-in' mogelijkheid hun statuten aanpassen. In dit geval wordt het WVV van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging.

III. Op 1 mei 2019 bestaande vennootschappen

Voor op 1 mei 2019 bestaande vennootschappen – die niet gekozen hebben voor 'opt-in' -  is het WVV van toepassing vanaf 1 januari 2020.

Een boekjaar dat eindigt op 31 december 2019 gebruikt het model van de kapitaalvennootschap. Met andere woorden, indien het boekjaar samenvalt met kalenderjaar heeft de nieuwe wetgeving pas gevolgen voor het boekjaar dat afsluit op 31 december 2020. (neerleggingen in 2021) (zie ontwerpadvies van CBN)