Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, mei 2017

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Mei 2017

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review – May 2017

Op 17 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor publicatie van de “Financial Stability Review – May 2017”, die een beoordeling bevat van de belangrijkste risicobronnen en kwetsbaarheden met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel in het eurogebied, evenals een uitgebreide analyse van het schokabsorptievermogen van het financiële stelsel in het eurogebied. Het document wordt op 24 mei 2017 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingen

Uitgebreide beoordeling van systeemrelevante betalingssystemen (SIPS) en oversight van pan-Europees systeem en infrastructuuroplossing voor direct (‘instant’) betalen

Op 5 mei 2017 keurde de Raad van Bestuur de uitgebreide beoordelingen van TARGET2, EURO1 en STEP2-T goed en nam de Raad kennis van de door de Banque de France uitgevoerde uitgebreide beoordeling van CORE(FR). Deze vier betalingssystemen worden aangemerkt als systeemrelevante betalingssystemen (‘systemically important payment systems’ – SIPS) en worden getoetst aan de hand van Verordening ECB/2014/28 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen. Een verslag met een samenvatting van de uitkomsten van deze beoordelingen wordt naar verwachting deze zomer op de website van de ECB gepubliceerd. De Raad van Bestuur heeft verder besloten de leiding van het toezicht op het SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst)-systeem van de Europese Betalingsraad en de infrastructuuroplossing voor directe (‘instant’) betalingen van EBA CLEARING aan de ECB toe te wijzen.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de Wet op rechtsbescherming voor houders van gekwalificeerd bankkrediet in Slovenië

Op 12 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/16.

Corporate governance

Jaarverslag 2016 en aanbestedingsplan 2017 van het Eurosystem Procurement Coordination Office (EPCO)

Op 5 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het jaarverslag 2016 van EPCO en zijn goedkeuring gehecht aan een geactualiseerd aanbestedingsplan 2017 van EPCO. Volgens het verslag zijn de netto financiële voordelen voor het Eurosysteem dankzij de afgesloten contracten ten opzichte van het voorgaande jaar naar schatting met bijna 30% toegenomen.

Bankentoezicht

ECB-leidraad voor banken inzake hefboomtransacties

Op 5 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van de “ECB guidance to banks on leveraged transactions”. Deze leidraad inzake hefboomtransacties, het feedbackdocument (waarin een samenvatting wordt gegeven van de tijdens de desbetreffende openbare raadpleging ontvangen commentaren) evenals het bijbehorende persbericht zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Gids van de ECB voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid

Op 11 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van de Gids van de ECB voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid. Het doel van deze Gids is een uitgebreide uitleg te geven van het beleid, de werkwijzen en processen die de ECB hanteert bij het beoordelen van de geschiktheid van de leden van de leidinggevende organen van belangrijke kredietinstellingen. De Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid, het feedbackdocument (waarin een samenvatting wordt gegeven van de tijdens de desbetreffende openbare raadpleging ontvangen commentaren) evenals het bijbehorende persbericht zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.