Maandelijks overzicht niet-monetaire besluiten ECB, augustus 2015

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Augustus 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 7 augustus 2015

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de gewijzigde Wet op het Helleense Statistische Stelsel en de Helleense Statistische Autoriteit

Op 15 juli 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/24.

ECB-Advies inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in Griekenland

Op 20 juli 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Griekse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/25.