Rechtzetten

Iedereen kan gratis een rechtzetting vragen van onjuiste gegevens over krediet- of leasingovereenkomsten, die onder zijn of haar naam in het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) geregistreerd werden.

Aangezien de Nationale Bank van België (NBB) de informatie weergeeft zoals deze haar door de informatieplichtigen wordt meegedeeld, gebeurt de rechtzetting bij voorkeur rechtstreeks bij de betrokken krediet- of leasingonderneming.

Indien het verzoek tot verbetering aan de NBB is gericht, moet het verzoek tot verbetering vergezeld zijn van een schriftelijk bewijs van de foutieve aard van de registratie. Het verzoek wordt vervolgens door de NBB doorgestuurd naar de relevante informatieplichtige (kredietinstelling of leasingonderneming).

Bescherming persoonsgegevens

Indien u meent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.