Raadplegen

Het raadplegen van gegevens in het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) kan gebeuren door zowel kredietnemers en borgstellers, informatieplichtigen (kredietinstellingen en leasingondernemingen) als door bij wet bepaalde derde partijen: