Wettelijke basis van het RKO

Wettelijke basis

De kredietinstellingen en leasingondernemingen zijn wettelijk verplicht om gegevens met betrekking tot krediet- en leasingovereenkomsten aan het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) te bezorgen. Het gaat om informatie over kredieten, die ze met rechts- en natuurlijke personen in het kader van een professionele activiteit hebben afgesloten.

Het doel, de registratie, de bijwerking en de raadpleging van de gegevens zijn strikt geregeld door wetteksten. 

Tot slot wordt via het RKO voldaan aan de vereisten van de Europese AnaCredit-verordening inzake de inzameling van krediet(risico)gegevens.

De huidige wettelijke basis van het RKO bestaat uit Belgische en Europese regelgeving: