Register van kredieten aan ondernemingen (RKO)

Het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) is een bestand van kredieten verleend aan rechts- en natuurlijke personen in het kader van een professionele activiteit.

Het vervangt sinds 1 januari 2022 de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO).

Lees meer

Kredietnemers en borgstellers
mijn gegevens in het RKO

Kredietnemers en borgstellers van een krediet kunnen kosteloos de op hun naam in het RKO geregistreerde gegevens consulteren.

Kredietnemers en borgstellers:  mijn gegevens in het RKO

Professionelen:
info voor informatieplichtigen

Kredietgevers zoals kredietinstellingen en leasingondernemingen zijn verplicht om info over krediet- of leasingovereenkomsten te melden én kunnen het RKO raadplegen vooraleer zo'n overeenkomst af te sluiten.

Professionelen: info voor kredietgevers