Bestelformulier statistisch verslag

Het statistisch verslag van de Centrale voor kredieten aan particulieren is gratis verkrijgbaar. Scholen en instellingen kunnen meerdere exemplaren bestellen.