Raadpleging via internet

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) en een eID-kaartlezer, kan u via internet een overzicht opvragen van de gegevens die op uw naam geregistreerd zijn in de "Centrale voor kredieten aan particulieren" en in het "bestand van de niet-gereglementeerde registraties". De opzoeking gebeurt aan de hand van het Rijksregisternummer dat op de eID is vermeld.

Openingsuren en -dagen

Met uitzondering van zondagen en wettelijke feestdagen is de toepassing steeds beschikbaar. Als u uw gegevens opvraagt tijdens de hieronder vermelde uren, wordt het antwoord onmiddellijk op het scherm getoond:

  • maandag - vrijdag (behalve banksluitingsdagen): 4 - 23.30 uur
  • zaterdag: 4 - 20 uur
  • banksluitingsdagen: 4 - 23.30 uur

Buiten deze uren kan u uw gegevens ook opvragen, maar is het resultaat pas de volgende dag beschikbaar. Op dat ogenblik moet u zich dan opnieuw met de toepassing verbinden om het antwoord te raadplegen.

Het eID-certificaat opslaan in de internetbrowser

Om uw eID te kunnen gebruiken in de internettoepassing, moet u:

  • het besturingssysteem en de internetbrowser op uw pc configureren en opwaarderen
  • over een programma beschikken om pdf-documenten te openen
  • Java (Sun Microsystems) installeren
  • een eID-kaartlezer installeren
  • de eID-software installeren 
  • het eID-certificaat opslaan in de internetbrowser

De toepassing is compatibel met verschillende besturingssystemen en internetbrowsers. De Nationale Bank biedt enkel ondersteuning voor Windows in combinatie met Internet Explorer.

Uw gegevens opvragen bij de Centrale voor kredieten aan particulieren

Helpdesk

De Nationale Bank biedt enkel ondersteuning voor de internettoepassing die ze ontwikkeld heeft. In geval van problemen bij de installatie van de eID-software of het eID-certificaat, kan u terecht op de website eid.belgium.be.