Raadpleging

De gegevens kunnen geraadpleegd worden door:

 • door de consumenten

  Iedereen kan kosteloos een overzicht verkrijgen van de gegevens die op zijn naam geregistreerd zijn in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) en het bestand van de Niet-gereglementeerde registraties (ENR). Dit persoonlijke toegangsrecht kan op drie manieren worden uitgeoefend:

  • via internet, aan de hand van uw elektronische identiteitskaart

  • per brief, vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart, gericht aan:
   Nationale Bank van België
   Centrale voor kredieten aan particulieren
   de Berlaimontlaan 14
   1000 Brussel

  • aan de loketten van de Nationale Bank, op voorlegging van uw identiteitskaart:

   • NBB Brussel, de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel

   

  Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt.