Raadpleging

Raadpleging door de consumenten

Iedereen kan kosteloos een overzicht verkrijgen van de gegevens die op zijn naam geregistreerd zijn bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. Dit persoonlijke toegangsrecht kan op drie manieren worden uitgeoefend:

 • via internet, aan de hand van uw elektronische identiteitskaart of met de itsme-app op uw smartphone

 • per brief, vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart, gericht aan:
  Nationale Bank van België
  Centrale voor kredieten aan particulieren
  de Berlaimontlaan 14
  1000 Brussel

 • aan de loketten van de Nationale Bank (de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel), op vertoon van uw identiteitskaart.

Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt.

Raadpleging door de kredietgevers