Meegedeelde informatie

De geregistreerde inlichtingen hebben betrekking op alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die afgesloten werden door natuurlijke personen voor privé-doeleinden, alsook op de eventuele wanbetalingen die uit deze kredieten voortvloeien.