De criteria voor de registratie van wanbetalingen

De criteria die aanleiding geven tot de registratie van wanbetalingen die voortvloeien uit kredietovereenkomsten, zijn de volgende:

 • voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren en de hypothecaire kredieten onder die vorm:
  • wanneer drie termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of
  • wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet of onvolledig is betaald, of
  • wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar geworden zijn;
 • voor de kredietopeningen en de hypothecaire kredieten onder die vorm:
  • wanneer een bedrag aan kapitaal en/of totale kosten komt te vervallen overeenkomstig de voorwaarden van de kredietovereenkomst en dit niet of onvolledig werd terugbetaald binnen een termijn van drie maanden, of
  • wanneer het kapitaal volledig opeisbaar is geworden en het verschuldigde bedrag niet of onvolledig werd terugbetaald, of
  • wanneer het totaal terug te betalen bedrag niet werd terugbetaald binnen de maand na het verstrijken van de nulstellingstermijn.