Het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP)

Voor het CKP-bestand omvatten de gemelde inlichtingen een geheel van gegevens omtrent

  • de identificatiegegevens van de debiteur alsook de eventuele co-debiteur: het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen, de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres.
  • de karakteristieken van de kredietovereenkomst: de kredietvorm, het nummer van het contract en
    • voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren: het totale terug te betalen bedrag, het bedrag van de eerste betalingstermijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen, de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn.
    • voor de kredietopeningen: het bedrag  van het krediet, de datum van het afsluiten van het contract en desgevallend de einddatum van het contract.
    • voor de hypothecaire kredieten: het ontleende bedrag in kapitaal, het bedrag van de eerste vervaldag, het aantal vervaldagen, de initiële periodiciteit van de vervaldagen, de datum van de eerste en van de laatste vervaldag.
  • de wanbetaling: de datum en het bedrag van de achterstand of, in geval van opeisbaarheid, het bedrag en de datum van het verschuldigd blijvend debetsaldo.