De bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een in de Centrale geregistreerde persoon wordt door de volgende maatregelen gewaarborgd.

Deze persoon:

  • wordt in kennis gesteld van de registratie van de gegevens door een specifieke melding in de tekst van de afgesloten kredietovereenkomst;
  • wordt persoonlijk per brief in kennis gesteld van de eerste registratie van een wanbetaling op zijn naam in het bestand;
  • kan kosteloos en persoonlijk inzage krijgen in de op zijn naam geregistreerde gegevens;
  • kan de rechtzetting vragen van gegevens waarvan werd aangetoond dat ze verkeerd waren.