Contact

Consument

Als u een consument bent en kennis wenst te nemen van de gegevens die de Centrale over u bezit, dient u een specifieke procedure te volgen zodat wij uw aanvraag snel kunnen behandelen.

Procedure en adressen

Kredietgever

Als u een kredietgever vertegenwoordigt, is er een volledige documentatie met gedetailleerde informatie te uwer beschikking die o.a. de formaliteiten beschrijft die moeten vervuld worden voor uw deelname evenals het te respecteren informatica-protocol.

Meer info

Vragen

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om de Helpdesk van de Centrale voor kredieten aan particulieren te contacteren:

Persoonlijke gegevens worden nooit per e-mail meegedeeld.