Wetgeving

De kredietinstellingen zijn wettelijk verplicht hun gegevens aan de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) te bezorgen. De meldingen, de registratie en de raadpleging zijn strikt door wetteksten geregeld, waarin eveneens de aan de CKO toegewezen opdracht staat bepaald.

De huidige wettelijke basis wordt gevormd door: