Raadpleging door de kredietnemers

Elke kredietbegunstigde, natuurlijke of rechtspersoon, heeft het recht om de gegevens op te vragen die bij de Centrale op zijn naam geregistreerd zijn (artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 15 juni 2012). De raadpleging is gratis.

De aanvraag kan alleen schriftelijk worden ingediend bij de:

Nationale Bank van Belgiƫ
Register van kredieten aan ondernemingen (RKO)
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

of op het e-mailadres:

rce.rko@nbb.be

De aanvraag dient volgende gegevens te bevatten:

  • een recto verso kopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de aanvraag doet of die een rechtspersoon vertegenwoordigt. In dit geval moet een bewijs van toegelaten vertegenwoordiger worden bijgevoegd
  • de volledige identificatiegegevens: hetzij, naam, eerste officiĆ«le voornaam, geboortedatum, volledig adres en ondernemingsnummer of nummer van het Rijksregister voor natuurlijke personen, als het een natuurlijke persoon betreft; hetzij, maatschappelijke naam, rechtsvorm, adres van de maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, als het rechtspersoon betreft.

Ingeval het een vraag om verbetering betreft, dient een schriftelijk bewijs van het foutief karakter van de registratie te worden geleverd. Dit bewijsstuk zal vervolgens aan de betrokken deelnemer bezorgd worden. Die verbetering wordt gratis uitgevoerd.