Automatische terugzending

Beschrijving van de gegevens in de "Automatische terugzending" - v.1.0 - 31/07/2012

Inschrijving op de automatische terugzending: procedure met de te ondernemen stappen om het inschrijvingsformulier in te vullen.

Automatic return - Description of the data returned - v1.2 - 02/02/2012 (pdf) 

CKO2 - Automatic return - Release notes - 22/06/2011: release notes over de aanpassingen die werden aangebracht aan de XML-schema's

Automatic return - instructies (pdf)

Automatic return - XML_Schema (zip) - 03/08/2011 (vorige versie 22/06/2011)

Automatic return - schémas en format PDF - 03/08/2011 (vorige versie 22/06/2011)

WSDL en XSD OneGate_A2A
voor de webservices van OneGate: messages om outputs (automatic return, participant's directory...) te gaan ophalen (MessageListRequest; MessageRequest).

- WSDL - 19/07/2011
- XSD - 28/09/2010