Bijwerking / Reporting en feedbacks

Handleiding voor de aangever aan de CKO - v1.0 - 26/01/2012 (pdf) 
Gedetailleerd en volledig document opgesteld om de gebruikers te begeleiden die op de wijze U2A de toepassing CKO2 via OneGate willen gebruiken. Alle functies worden erin beschreven om, met pc en een internetbrowser, de debiteurs en de kredieten te rapporteren door middel van de formulieren of door het opladen van bestanden met de debiteurs en kredieten.

Beschrijving van de reportinggegevens - v1.0 - 01/08/2010 (pdf)
Dit beschrijvend document definieert de reportinggegevens vanuit een administratief en conceptueel oogpunt. De opgave van XML-namen laat toe om te refereren naar( de validatieregels en de XML-schema's. 

Description of the action codes and validation rules - v1.4 - 02/11/2011 (pdf)
Document met beschrijving van de actiecodes en de validatieregels met betrekking tot de gegevens van de bijwerkingen

CKO2 - Reporting file sizes and compression - v0.1 - 10/06/2010 (pdf)
Informatie en aanbevelingen omtrent de grootte van de bestanden

WSDL OneGate_A2A - 03/11/2010
voor de webservices van OneGate: bijwerking en feedbacks (UploadFile_A2A; FeedbackListRequest; FeedbackRequest).
WSDL

BIJWERKINGEN: XML- en XSD-schema's (finale versie 01/08/2010)

FEEDBACKS EN ONTVANGSTBERICHTEN VAN DE BIJWERKINGEN: XML-schema's en XSD-bestanden