Multiproducten - OneGate

OneGate(CSSR) - Handleiding voor de aangever NL - versie 11/2018 (pdf)
Handleiding die de functionaliteiten beschrijft van het portaal OneGate om de bijwerkingen te communiceren naar CKO2 volgens de graad van automatisatie van de deelnemer.

OneGate(CSSR) - Webservices - End User Manual - v2.0 - 10/09/2010  (pdf)
Document met de technische specificaties voor de deelnemers die de uitwisseling van de gegevens willen automatiseren met gebruikmaking van web services.

Reporting: OneGate (CSSR) - HTTPS entrypoints - End User Manual - v2.3 - 10/01/2011 (pdf)
Document dat de nodige informatie bevat voor de deelnemers die de reporting willen uitvoeren met gebruikmaking van entrypoints HTTPS (actualisering van de vorige versie - 10/09/2010)

OneGate (CSSR) - A2A Web Services - v1.0 - 06/2010
Document dat de A2A web services beschrijft