CKO2 - andere informatie

How to ask and enroll NBB certificates for participants CKO2: dit document beschrijft de procedures voor aanvraag en installatie van een NBB-certificaat

How to ask and enroll public certificates for participants CKO2: dit document beschrijft de procedures voor aanvraag en installatie van een certificaat van een derde

CKO2 outputs - A2A general description - v0.4 - 12/05/2011 (pdf):
Algemene beschrijving van de XML-protocols voor het ophalen van de outputs (automatische terugzenden en repertorium)

Beveiligde toegangen tot CKO2 - v2.0 - 21/11/2011
Dit document bevat de instructies voor het gebruik van de electronische certificaten en de userid/password om toegang te verkrijgen tot de testomgeving en de productieomgeving van CKO2

Testen met reële gegevens res nat pers met RRNP - v1.0 - 29/11/2010:
Dit document stelt aan de deelnemers die dit wensen voor om reële gegevens te gebruiken voor de meldingen van residente natuurlijke personen die geïdentificeerd worden met hun Rijksregisternummer

Organization of the tests: information session - v1.1 - 03/11/2010:
Slides van de informatiesessie van 25/10/2010 over de organisatie van de testen.

Organization of the tests - description - v3.1 - 25/01/2012 (pdf):
Informatie voor de deelnemers om hun testen voor te bereiden en uit te voeren en om een beveiligde toegang te verkrijgen tot de toepassing (via elektronische certificaten).

URL's te gebruiken voor de reporting en de feedbacks, de consultatie en de outputs (16/11/2011) 
Vorige versie: 17/05/2011.

CKO2 - Technical specifications for participant institutions - v1.0- 30-11-2009 (pdf)
Documenten met beschrijving van de technische concepten, de communicatiekanalen voor de reporting en de consultatie, ...

Slideshow Project CKO2 - IT Overview - version 07/07/2010 (pdf)
Nieuwe presentatie die onder andere de communicatiekanalen voor de reporting en de consultatie beschrijft waartussen de deelnemers kunnen kiezen volgens het gewenste niveau van automatisatie, de technische beperkingen, ...

CKO2 XML elements - Description of the XML elements used in the CKO2 XML files - v1.2 - 12/05/2011
Lijst met alle XML-elementen die in de diverse functies voorkomen: reporting, consultatie en outputs

Tables of NBB Codes - Description of the internal NBB Codes used in the protocols - v1.2 - 08/03/2012
Lijst met de NBB-codes die worden gebruikt in de reporting, de consultatie en de outputs (actualisering van de vorige versie - 10/01/2011)