Mededelingen CKO2

Mededeling op 01/12/2015

Validatieregels:

Bij de maandelijkse CKO2 meldingen werden, na controles, bij diverse deelnemers onsamenhangende gegevens vastgesteld tussen de probabiliteit van wanbetaling van haar klanten en de hun wanbetalingen.
Zij werden hierover reeds aangesproken.
De probabiliteit van wanbetaling (PD) moet op 100,00% worden gezet na de melding van een wanbetaling (ongeacht het type 90 days past due of unlikely to pay). Omdat deze niet noodzakelijk direct op het moment van het voorkomen van wanbetaling wordt aangepast is een verschuiving van één maand tussen de melding van een wanbetaling en het plaatsen op 100,00% van de PD toegelaten.
Wanneer dus een wanbetaling wordt meegedeeld voor een debiteur, dient zijn PD op 100,00% gezet te worden en omgekeerd, wanneer een PD 100,00% bedraagt moet een wanbetaling gemeld zijn.

Vanaf 21/12/2015 wordt in OneGate een controle uitgevoerd die meldingen van wanbetalingen die niet gepaard gaan met een PD van 100,00% zal detecteren.
Bij dergelijke gevallen zal een “warning boodschap” met error code 2300 deze anomalie melden.
Momenteel is dit nog niet blokkerend en kan het rapport nog steeds afgesloten en verwerkt worden.
Uiteraard is het wel wenselijk dat uw toepassing dit vooraf tijdig opspoort en u dit vooraleer te verzenden corrigeert.

Hieronder vindt u de aangepaste documentatie:

Mededeling op 03/12/2012

The NBB internal security procedures for the CKO2 entrypoints have been changed on 25/11/2012 because of a replacement of security infrastructure.

U2A:

This includes a change of the logon procedure for the webapplications for OneGate reporting & feedback and CKO2 external consultations. The changes to the logon procedure are so trivial it is not necessary to publish them.

A2A:

 1. These infrastructure changes reflect the NBB's evolution to a strict standard implementation of XML/Soap 1.1, as described in http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/ (or WS-I Basic Profile 1.1 for an exhaustive description of the protocol interoperability behavior). The following elements might have consequences for the communication with the NBB: point 6 of this document "Using SOAP in HTTP" describes the http headers "text/xml" and "SOAPAction" associated with a Soap request, and the SOAP error messages (often http 500). But with the many tests that have been done in test environment, available since the beginning of October to external partners, the NBB is quite confident the change will have only limited consequences.
 2. These changes include an SSL protocol upgrade to TLSv1, abondonning SSLv3 which is considered more and more unsafe for financial transactions and confidential information.
 3. Later an additional front end test on the validity of the exchanged xml's will be activated, when all existing users send valid xml's.

If, for any reason, there are problems with this, don't hesitate to call our NBB servicedesk (02/221.40.60), referencing the received error message in order to track the rejected request.

07/11/2012

De tarificatie van de activiteiten van de Centrale voor kredieten aan ondernemingen in het kader van CKO2 is nu definitief. Zij werd opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de diverse beroepsverenigingen. Zij is van toepassing vanaf 1 mei 2012 en is geldig tot het einde van het jaar. Wij herinneren er u aan dat, ingeval deze tarificatie niet mocht volstaan om het voorziene werkingsbudget van de CKO te dekken (rekening gehouden met de activiteitenvolumes geregistreerd tot het einde van 2012), het verschil aan de deelnemers zal worden gefactureerd volgens het aantal debiteurs geregistreerd met kredieten op het einde van de periode.
 

16/07/2012

Het koninklijk besluit betreffende de Centrale voor kredieten aan ondernemingen van 15 juni 2012 en de ministeriële mededeling met betrekking tot de registratie van vóór 1 mei 2012 afgesloten contracten werden gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 12 juli 2012.

19/06/2012

Het koninklijk besluit werd getekend door de vier betrokken ministers en opgestuurd naar de Koning.

De raadpleging on line zal toegankelijk zijn voor alle deelnemers in de loop van woensdag 20 juni. De prijs per ondervraging zal tussen 4,00 en 4,80 EUR liggen (dit moet nog definitief bepaald worden voor het eind van de maand juni). Er bestaat een handleiding in het Frans en het Nederlands.

De automatische terugzending voor de reportingdatum "april 2012" zal aangemaakt worden op donderdag 21 juni. Deze zal beschikbaar zijn op het einde van dezelfde dag of de volgende dag voor de deelnemers die het abonnement onderschreven hebben en het daartoe bestemde formulier ten laatste op woensdag 20 juni hebben afgesloten (cf. Mededeling van 07/06).

Het definitieve uurrooster voor de verwerking van de reportingbestanden is nu van kracht in productie en hetzelfde uurrooster zal binnenkort ook in de testomgeving van kracht zijn: de kredietgegevens worden verwerkt van 22 tot 7 uur (de kredietbestanden aangekomen na 21 uur zullen pas 24 later verwerkt worden) en de debiteurgegevens worden verwerkt van 7 tot 22 uur.

Het document Reporting process validation rules and feedback messages werd aangepast om er een foutboodschap aan toe te voegen.

07/06/2012

Het inschrijvingsformulier voor de "Automatische terugzending" bevindt zich vanaf nu in de productietoepassing OneGate. De eerste te leveren automatische terugzending (AT) betreft de gegevens op einde april 2012. Hij zal in principe in de loop van de week van 18 tot 22 juni geproduceerd worden voor alle deelnemers die het formulier in OneGate hebben ingevuld en afgesloten ten laatste de werkdag voor die van de productie van de AT.

De prijs van een AT zal berekend worden op basis van een bedrag van 0,030 tot 0,036 EUR (nog definitief te bepalen voor het einde van de maand juni 2012) per debiteur in elke maandelijkse output. Details zijn te vinden in de algemene voorwaarden die toegankelijk zijn via dit formulier.

Een procedure met de te ondernemen stappen om het formulier in te vullen is beschikbaar.

16/05/2012

Wettelijk kader: het koninklijk besluit werd getekend door de minister van financiën en moet nu nog getekend worden door de andere betrokken ministers en door de Koning. Het niet-nominatief ministerieel bericht zal tegelijkertijd met het koninklijk besluit gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Planning: de functies van de nominatieve consultatie (A2A en U2A) en van de aanmaak van de automatische terugzending, zullen ten vroegste op 11/06/2012 in productie beschikbaar zijn. Zolang de nominatieve consultatie niet beschikbaar is in productie, zullen de credits verwerkt en geregistreerd worden vanaf 14 uur door de CKO2-toepassing (in plaats van vanaf 22 uur). Zolang de nominatieve consultatie niet beschikbaar is in productie, kunnen de deelnemers de oude CKO1-consultatietoepassing gebruiken voor de reporting periodes tot 31/03/2012.

Het document Reporting process validation rules and feedback messages - v0.7 - 26/04/2012 werd aangepast; informatieboodschappen en mogelijke fouten werden toegevoegd.

Het protocol Consultation - Description of the data in the requests and replies for A2A channel - v1.5 - 08/05/2012 werd aangepast; er werd een validatieregel en een informatieboodschap toegevoegd.

De rechtsvormen van buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België werden toegevoegd in het document Tables of NBB codes v1.2 - 08/03/2012.

03/05/2012

De consultatie van de kredietgegevens in productie (zowel via A2A als via U2A) zal ten vroegste beschikbaar zijn op 14/05 (de verbeteringen zijn aan de gang): bij poging tot toegang zal er een foutboodschap verschijnen. Er zal een boodschap worden verspreid zodra de effectieve datum van inproductiename is gekend.

02/05/2012

Het nieuwe wettelijk kader van de CKO is van kracht geworden deze dinsdag 1 mei 2012. De ingebruikname van de noodzakelijke toepassingen was succesvol.
U wordt uitgenodigd om vanaf nu iedere maand uw nieuwe debiteurs aan te geven en de kredieten van al uw debiteurs binnen de wettelijk voorziene periode (8 kalenderdagen) aan te geven, en dit enkel nog via de nieuwe toepassing OneGate/CKO2.

Ter informatie, tijdens de twee eerste weken van mei zullen de kredieten reeds verwerkt en geregistreerd worden vanaf 14 uur door de toepassing CKO2 (in plaats van 22 uur).

In de testomgeving zullen er nog automatische terugzendingen worden aangemaakt voor alle deelnemers, op de volgende data:

- 02/05 en 09/05 voor de reporting datum 31/03/2012
- 16/05 en 23/05 voor de reporting datum 30/04/2012.

18/04/2012

 • Wettelijk kader : de wet van 4 maart 2012 betreffende de Centrale voor kredieten aan ondernemingen werd op 18 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het koninklijk besluit werd naar de Raad van State gestuurd voor advies, waarvoor spoedbehandeling gevraagd wordt, vermits de termijn daarvoor verstrijkt op 19 april.
 • Beschikbaar uurrooster van de CKO2-toepassing in productie vanaf 1 mei 2012 :
  • voor de reporting en de toegang tot de feedbacks en outputs via OneGate: 24u/24u op de werkdagen en zaterdag van 0 tot 16 uur.
  • voor de consultatie: van 7 tot 22 uur op werkdagen.

  De bank holidays (Tweede Kerstdag, Goede Vrijdag en de vrijdag van Hemelvaart) worden niet beschouwd als werkdagen.

 • De initiële upload van debiteurs in productie is nog steeds aan de gang. 900 000 individuele debiteurs werden opgeladen.
 • Het document Reporting process validation rules and feedback messages - v0.6 - 11/04/2012 werd aangevuld met mogelijke informatieboodschappen en foutboodschappen
 • Aan de deelnemers die de NBB contacteren voor technische problemen werd gevraagd om volgende elementen mee te delen waardoor het gemakkelijker wordt om het probleem te vinden:
  • omgeving waarover het gaat voor CKO2 : TEST of PROD
  • type toegang: A2A of U2A
  • NUIN van het gebruikte elektronische certificaat
  • dag en uur van ontstaan van het probleem (timestamp)
  • precieze beschrijving van het probleem.

Het is best om per e-mail slechts één probleem aan te kaarten opdat de toewijzing ervan naar de juiste persoon of entiteit kan gebeuren.  

02/02/2012

Aanpassing van de protocols van de Consultatie en van de Automatische terugzending: toevoeging van een foutboodschap voor het geval een wisselkoers zou ontbreken en er dus geen conversie zou kunnen plaats vinden van alle kredietbedragen naar EUR.

26/01/2012

 • Er werd een gedetailleerd en volledig document opgesteld om de gebruikers te begeleiden die op de wijze U2A de toepassing CKO2 via OneGate willen gebruiken. Alle functies worden erin beschreven om, met pc en internetbrowser, de debiteurs en de kredieten te rapporteren, hetzij door middel van de formulieren, hetzij door het opladen van bestanden met de debiteurs en de kredieten. De deelnemers die via U2A willen werken, kunnen dit document gebruiken voor hun testen maar ook voor het opladen van hun debiteurs en kredieten in productie (zie de planning in de vorige mededelingen).
 • De toepassingen CKO2 zijn toegankelijk via URL's die verschillen volgens het type toepassing (Reporting, Consultatie of Output), de werkomgeving (test of productie) en de wijze van toegang (A2A of U2A). Deze URL's zijn opgenomen in een  tabel die zich ook bevindt op de pagina CKO2 - Technische documentatie.
 • Aanpassing van het document "Organisation of the tests - Description": vervanging van een testdebiteur (in de bijlage)
 • Productie: momenteel hebben drie deelnemers hun debiteurs opgeladen (in totaal meer dan 15000)
 • Kalender voor de systematische productie van de automatische terugzendingen voor alle deelnemers:
  • 08/02 en 15/02/2012 voor de reportingdatum 31/12/2011
  • 22/02, 29/02, 07/03 en 14/03/2012 voor de reportingdatum 31/01/2012
  • 21/03, 28/03, 04/04 en 11/04/2012 voor de reportingdatum 29/02/2012
  • 18/04 en 25/04/2012 voor de reportingdatum 31/03/2012.
    

23/01/2012

Wettelijke aspecten:

Na stemming in de Kamer en akkoord van de Senaat, is de wet  momenteel op weg om te worden bekrachtigd. Het ontwerp van koninklijk besluit en het Verslag aan de Koning (laatste versies 23/12/2011) werden bezorgd aan de Minister van Financiën op 23/12/2011.

Testen:

- de openingsuren van het portaal OneGate zijn 00:00 tot 24:00u van maandag tot vrijdag en van 00:00 tot 15:00u op zaterdag. Dit uurrooster is vooral belangrijk voor de stresstesten van de deelnemers.
- de deelnemers worden gevraagd hun testen zo snel mogelijk af te sluiten.

Productie:
Omgeving geopend voor het opladen van de debiteurs sedert 16/01/2012. De openingsuren van het portaal OneGate zijn van 00:00 tot 20:00 u van maandag tot donderdag en van 00:00 tot18:00 u de vrijdag.De deelnemers worden gevraagd zo snel mogelijk hun debiteurs op te laden (ten laatste tegen 15/04/2012). Twee deelnemers hebben reeds ongeveer 3 500 debiteurs opgeladen.

08/12/2011

Twee technische documenten betreffende de elektronische certificaten zijn beschikbaar:

How to ask and enroll certificates for participants CKO2 - 08/12/2011: dit document beschrijft de procedures voor de aanvraag en de installatie van een NBB-certificaat

How to ask and enroll public certificates for participants CKO2 - 08/12/2011: dit document beschrijft de procedures voor de aanvraag en de installatie van een certificaat uitgegeven door een derde  

01/12/2011

De connectiviteitstesten met de productie-omgeving kunnen vandaag starten. Opgelet, de te gebruiken URL-adressen in A2A werden gewijzigd.

 • De deelnemers die zelf niet rechtstreeks hun gegevens rapporteren aan de CKO, maar zich laten vertegenwoordigen door een andere deelnemer (derde aangever) moeten een volmacht invullen en ondertekenen en bezorgen aan de helpdesk OneGate.
 • Vanaf 07/12/2011 zal de CKO2-toepassing in test toegang hebben tot de testomgeving van het Rijksregister (RR). Deze bevat slechts een zeer beperkt aantal reële rijksregisternummers, gelinkt met fictieve gegevens. De toepassing zal dus wel volgens het normale protocol van de reporting reageren, maar zal beïnvloed worden door de beperkte inhoud van het RR.

  Bijgevolg zal, wanneer een deelnemer natuurlijke residente personen opstuurt met een rijksregisternummer dat nog niet in de CKO2-database werd geregistreerd, hij in zijn IAR/DAR feedbacks de informatie ontvangen dat het RRN niet bestaat (zoals momenteel het geval is), of, indien het nummer bestaat, dat de matching van de gegevens niet kan gebeuren. Eventueel kunnen ook andere antwoorden uitzonderlijk worden teruggestuurd. Bovendien zal de Bank in de volgende weken ook testen uitvoeren met de productie-omgeving van het RR. Deze worden uitgevoerd op bepaalde tijdstippen op maandag en dinsdag. Tijdens deze testen zal de toepassing OneGate nog beschikbaar zijn, maar de verwerking in CKO2 zal vertraagd worden.

23/11/2011

Toegang tot de testomgeving: het gebruik van een userid/password om zich toegang te verschaffen tot de testomgeving is voortaan toegelaten. Een digitaal certificaat wordt niet langer vereist (maar blijft aangeraden): zie bijgewerkte technische documentatie.

Technische documentatie: de volgende documenten werden bijgewerkt (zie gemarkeerde stukken):

02/11/2011

Wettelijke aspecten

Het wetsontwerp werd neergelegd in de Kamer.

Periode van connectiviteitstesten in productie (vóór initiële upload):

Gedurende deze periode (01/12/2011 tot 15/01/2012), mogen de deelnemers testbestanden doorsturen met actiecodes voor de debiteurs en dit om na te gaan of hun toegangsprocedures werken. De actiecodes zullen echter worden verworpen door OneGate (de boodschap "<Note code="1125" level="Error">Nothing to declare for form [DEBTORS_F]</Note> zal worden toegevoegd aan de huidige gepubliceerde lijst).

Periode van de initiële upload van de debiteurs

Gedurende deze periode (16/01/2012 tot 24/04/2012) mogen de deelnemers testbestanden doorsturen met actiecodes voor de kredieten. Deze actiecodes zullen echter d'office worden verworpen door OneGate (de boodschap "<Note code="1125" level="Error">Nothing to declare for form [CREDITS_F]</Note> zal worden toegevoegd aan de huidige gepubliceerde lijst).

Bijkomende foutboodschap

Een andere foutboodschap moet worden toegevoegd aan de lijst met boodschappen die kunnen voorkomen in de feedbacks. Deze draagt het nr 3136 en luidt als volgt "Participant internal number already existing in the database with an address corresponding to an other type (resident/non resident) of debtor natural person". De boodschap werd toegevoegd in het document "CKO2 reporting process validation rules and feedback messages v0.5".
De validatieregel en de boodschap werden toegevoegd in het document "CKO2 reporting process validation rules and feedback messages v1.4".

Automatische terugzending

De automatische terugzendingen worden systematisch geproduceerd voor alle deelnemers voor de volgende reporting data:

 • 30 september 2011: woensdag 2/11, 9/11 en 16/11/2011
 • 31 oktober 2011 : woensdag 23/11, 30/11 en 7/12/2011
 • 30 november 2011: woensdag 14/12, 21/12/2011, 4/01/2012 en 11/01/2012
 • 31 december 2011 : woensdag 18/01, 25/01 en 01/02/2012

24/10/2011

Belangrijk:

Aan de deelnemers die testen uitvoeren in OneGate-CKO2 met gebruik van een electronisch certificaat, wordt gevraagd om voorlopig niet de versie "Oracle Java client 1.6u29" van hun internet browser te installeren. Deze brengt problemen mee bij gebruik van een veiligheidssoftware gebruikt door OneGate. Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie hiervan.

29/09/2011

Wettelijke aspecten:

Ten gevolge van het advies van de Raad van State betreffende het voorontwerp van wet van CKO2 dat door de Ministerraad werd goedgekeurd op 20/07/2011, werd een nieuw voorontwerp opgemaakt dat moet worden bezorgd aan de Koning die het vervolgens zal overmaken aan de voorzitter van de Kamer om behandeld te worden in de Commissie van financiën.

Technische aspecten:
 • Automatische terugzending: XML-bestanden met een automatische terugzending kunnen voor sommige deelnemers niet valide zijn. Dit is gewoonlijk gelegen aan het feit dat de identificatiegegevens van (tenminste) één debiteur niet aanwezig zijn in de Kruispuntbank van ondernemingen. Dat terwijl het XML-schema deze gegevens toch verplicht stelt. In die gevallen zullen de bestanden met de automatische terugzending niet ter beschikking van de betrokken deelnemers worden gesteld. Dit om te vermijden dat deze deelnemers problemen zouden ondervinden bij hun eigen verwerking. Deze problemen zullen gedeeltelijk zijn opgelost tegen 12/10/2011 en compleet tegen 9/11/2011.
 • Consultatie A2A: 
  • de consultaties op basis van een identificatienummer om de kredieten te bekomen geven een correct resultaat binnen een normale antwoordtijd;
  • de consultaties om de identificatiegegevens van de debiteurs te bekomen (als het identificatienummer niet gekend is) geven teveel resultaten binnen een te lange antwoordtijd, en een "time out" provoceren. Dit probleem zal waarschijnlijk opgelost zijn tegen 12/10/2011.
 • Stresstesten reporting and feedbacks: zolang de gedetecteerde problemen (serveur in "out of memory", te beperkte uren van beschikbaarheid van de infrastructuur gedurende het weekend, ...) niet definitief opgelost zijn, gaan de stresstesten verder met één partner. Zodra mogelijk zullen de deelnemers die te kennen hebben gegeven stresstesten te willen uitvoeren, persoonlijk worden gecontacteerd door de projectploeg.

21/09/2011

Nieuwe planning voor de inproductiename:

 • vanaf 01/12/2011: opening van de productie-omgeving in OneGate voor de module Reporting. Dit laat toe connectietesten uit te voeren, maar enkel via de elektronische certificaten A2A en U2A (de NBB-certificaten kunnen worden aangevraagd volgens de procedure voorzien in punt 4. van het document Organization of the tests);
 • vanaf 16/01/2012: initiële oplading van de gegevens van de debiteurs. De nieuwe debiteurs die er bijkomen gedurende de periode tot de eerste melding van de kredieten kunnen ofwel maandelijks worden gerapporteerd, ofwel in éénmaal op hetzelfde moment als de eerste rapportering van kredieten;
 • vanaf 01/05/2012: rapportering 
  van de nieuwe debiteurs in vergelijking met degenen die reeds bij de initiële lading aanwezig waren,
  van de kredietgegevens betrekking hebbende op de reporting datum 30/04/2012 en dat voor alle debiteurs.

06/09/2011

De consultaties kunnen vanaf donderdag 08/09/2011 opnieuw gebeuren, zowel in A2A als in U2A. Voor de A2A-consultaties kan de antwoordtijd de 30 seconden overschrijden, maar er wordt aan gewerkt om dat te verminderen.

De automatische terugzendingen kunnen via A2A en U2A worden opgeladen. Een automatische terugzending zal voor alle deelnemers worden aangemaakt voor de volgende reporting datum:

 • 30 juni 2011: op woensdag 7, 14 en 21/09
 • 31 juli 2011: op woensdag 28/09, 05 en 12/10
 • 31 augustus 2011: op woensdag 19 en 26/10.

Een automatische terugzending voor een andere reporting datum en voor een specifieke deelnemer kan eveneens worden aangevraagd door die deelnemer.

De performantie van OneGate is verbeterd en aan die van CKO2 wordt gewerkt. Zodra er een substantiële verbetering is, zullen de deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht zodat zij een aantal stresstesten kunnen uitvoeren als zij dat wensen. De stresstesten zijn enkel mogelijk in de weekends, na akkoord en volgens de modaliteiten bepaald door de technische ploeg.

03/08/2011

! Testen

gelieve geen testen uit te voeren voor CKO2 (bijwerkingen, feedback, consultatie, ...) vanaf vrijdag 05/08 om 15 uur tot maandag 08/08 om 8 uur. De NBB moet immers een aantal belangrijke migraties van de toepassingen uitvoeren.

Wettelijke aspecten

het voorontwerp van wet werd op 28/07 voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Technische documentatie

De XSD's van de consultatie en de automatische terugzending werden verbeterd met betrekking tot de foute benoeming van een element (in het geval van gegevens van het type "ConsultationDerivedEntitiesCreditsType", wordt het element benoemd als "DEFAULT_CONTEST_INDICATOR" (en niet "RISK_CONTEST_INDICATOR") zoals in het type "ConsultationDebtorCreditsType").

28/07/2011

De WSDL OneGate_A2A om de outputs op te halen werd verplaatst van de pagina "Bijwerking - Reporting en feedbacks" naar de pagina "Automatische terugzending".

27/07/2011

Wettelijke aspecten:

Het voorontwerp van wet betreffende de CKO werd goedgekeurd door de Ministerraad van 20 juli 2011.

Technisch aspect:

Geen verbetering van de performantie van het OneGate portaal.

19/07/2011

Volumetesten (stresstesten)

Het portaal OneGate laat deze testen nog niet toe omdat er nog problemen van performantie zijn. Zodra deze opgelost zijn zal dit worden gepubliceerd op deze site.

Technische documentatie

Nieuwe WSDL OneGate_A2A om de outputs op te halen (automatische terugzending, Deelnemersrepertorium ...)

15/07/2011

Technische documentatie

Consultatie webservices SOAP via entrypoints: omwille van de uniformiteit werden de twee WSDL DEBTORS en CREDITS samengebracht in één enkele WSDL_CONSULTATION.

13/07/2011

Technische aspecten

De testen voor de reporting, de consultatie en de automatische terugzending kunnen door alle deelnemers worden uitgevoerd van woensdag tot vrijdag. De volumetesten kunnen worden uitgevoerd tijdens de weekends, maar enkel na akkoord van de NBB.  De maandagen en dinsdagen zijn voorbehouden voor de interne verrichtingen van de NBB.

Wettelijke aspecten

Het voorontwerp van wet zou moeten worden voorgelegd aan de laatste Ministerraad die plaats vindt voor de parlementaire vakantie.

06/07/2011

Applicatie "Consultatie":

De toegang via A2A is beschikbaar.

Applicatie "Automatische terugzending":

Een output is beschikbaar voor elke deelnemer en kan via A2A of U2A gedownload worden. De output betreft de reportingsdatum "Maart 2011". Hij zal leeg zijn als geen kredietgegeven voor deze datum door de betrokken deelnemer werd gerapporteerd.

28/06/2011

Gezien de talrijke stappen die het voorontwerp van wet nog moet doorlopen alvorens haar uitvaardiging tot wet, het tijdsbestek vereist voor sommige stappen en de parlementaire vakantie van 21/07 tot 11/10/2011 die de behandeling van de tekst bij Kamer en Senaat niet toelaat, zal het wettelijk kader van CKO2 (uitvaardiging van de wet en het koninklijk besluit) niet tijdig tot stand komen om op 3 oktober 2011 over te gaan tot de start van CKO2. Het wettelijk kader zou wel moeten beëindigd zijn eind 2011.

Vandaar dat werd voorgesteld aan de vertegenwoordigers van de deelnemers (Febelfin, Belgische leasingvereniging, Assuralia, Belgische factoringvereniging) om de potentiële data in 2012 te bestuderen (maart/april of andere) waarop naar productie kan worden overgegaan (eerste stap: initiële upload).

Begin maand september 2011 zal een vergadering plaats vinden met de vertegenwoordigers van de deelnemers voor het bepalen van een nieuwe kalender.

22/06/2011

Technische documentatie

Documentatie "automatische terugzending"

01/06/2011

Applicatie "Consultatie":

De toegang via A2A zal pas beschikbaar zijn vanaf 06/07. De gebruiksvoorwaarden via U2A blijven identiek aan de voorwaarden die werden gemeld in de vorige mededelingen.

Applicatie "Automatische terugzending":

Deze zal voor de testen door deelnemers pas beschikbaar zijn vanaf woensdag 06/07.

25/05/2011

Documentatie: release notes betreffende de XML-schema's die werden aangepast en gepubliceerd op 20/05/2011.

20/05/2011

Module consultatie:

De raadplegingen in U2A (met elektronisch certificaat of userid/passwoord) kunnen worden uitgevoerd op basis van een identificatienummer van een debiteur. De toegang tot A2A zal pas mogelijk zijn vanaf 1 juni 2011. Bovendien komen de afgeleverde resultaten tijdelijk niet helemaal overeen met de gegevens die aanwezig zijn in de CKO2-database.

Documentatie:

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de hiernavolgende documenten. Andere documenten zullen binnen enkele dagen worden gepubliceerd.

18/05/2011

Technische aspecten:
 • Module reporting: sedert 4 mei jongstleden zijn alle functionaliteiten beschikbaar en kunnen deze worden getest door alle deelnemers. De verplichte testen dienen door elke deelnemer te worden uitgevoerd voor het einde van de maand september 2011. De inproductiename van CKO2 is effectief voorzien voor 3 oktober 2011.
 • Module consultatie: deze zal kunnen worden getest vanaf woensdag 18 mei zoals werd meegedeeld in de kalender, maar voorlopig zijn in U2A enkel de raadplegingen op basis van een identificatienummer van de debiteur mogelijk. De toegang tot A2A en U2A met een elektronisch certificaat is enkel mogelijk vanaf 1 juni 2011. Bovendien komen de afgeleverde resultaten tijdelijk niet helemaal overeen met de gegevens die aanwezig zijn in de CKO2-database.
 • Module "Automatische terugzending": deze zal niet beschikbaar zijn op 1 juni 2011 zoals werd aangekondigd in de planning, maar op een latere datum die zo snel mogelijk zal worden meegedeeld.
Diversen:

De elektronische NBB-certificaten voor de productie zullen aan de deelnemers kunnen worden geleverd vanaf de maand juni 2011.

Wettelijke aspecten:

Een nieuw voorontwerp van wet (versie 29/04/2011) werd bezorgd aan de Minister van financiën op 10 mei 2011. De vorige versie werd vooral aangepast om rekening te houden met de opmerkingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Documentatie:

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de hiernavolgende documenten. Andere documenten zullen binnen enkele dagen worden gepubliceerd.

04/05/2011

Technische aspecten:
 

Zoals voorzien in de op 25/02/2011 gepubliceerde planning, kunnen de deelnemers voortaan alle stappen van de Reporting testen. Dit wil zeggen dat voor de Reporting alle feedbacks worden geproduceerd die voorzien zijn in de technische documentatie (IAR en DAR inbegrepen).

De ontwikkeling en de interne testen betreffende de consultatie en de automatische terugzending worden in de NBB uitgevoerd volgens planning.

De datum van 3 oktober 2011 blijft vastgesteld voor de inproductiename (cf. de mededeling van 04/04/2011).

Wettelijke aspecten:

De vertegenwoordigers van de deelnemers en van de NBB hebben samen overlegd hoe ze de adviezen en aanbevelingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de wettelijke teksten kunnen opnemen. Om elke juridische dubbelzinnigheid te vermijden werd bovendien de definitie van de term "kredieten" specifiek aangevuld met "niet-toegelaten debetstanden op rekening". Het voorontwerp van wet werd aangepast en zal de volgende dagen worden overgemaakt aan de Minister van Financiën.

Documentatie:
 

Diverse aangepaste documenten zullen de volgende dagen worden gepubliceerd om rekening te houden met de evolutie van de geplande testen, enkele nog niet-verbeterde fouten, wijzigingen en door de deelnemers gevraagde preciseringen, ...

 

04/04/2011

Technische aspecten:

De ontwikkeling en de interne testen (feedbacks van de etappes 3 en 4, raadpleging en automatische terugzending) verlopen bij de NBB volgens planning teneinde de op 25/02/2011 gepubliceerde kalender te respecteren. De datum van 3 oktober 2011 blijft vastgesteld voor de inproductiename. Deze inproductiename in oktober zal starten met het opladen van enkel de debiteurs om een betere spreiding toe te laten van de eerste bijwerkingen en verificaties van de gegevens met betrekking tot de initiële lading debiteurs. De gegevens met betrekking tot de kredieten zullen pas voor de eerste maal worden opgeladen in november voor de reporting datum 31/10/2011. De actuele applicatie CKO1 zal dus tot eind oktober 2011 functioneren (bijwerkingen voor de reporting datum 30/09/2011 en automatische terugzending betreffende deze datum).

18/03/2011
 

Wettelijke teksten :
 

Tengevolge van de adviezen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende het voorontwerp van wet en het voorontwerp van K.B. en de publicatie ervan op haar internetsite (http://www.privacycommission.be/fr/docs/Commission/2011/avis_06_2011.pdf en http://www.privacycommission.be/fr/docs/Commission/2011/avis_07_2011.pdf), zullen wijzigingen worden aangebracht aan de ontwerpteksten. Er wordt momenteel een vergadering voorbereid met de vertegenwoordigers van de deelnemers om de gevolgen van die wijzigingen te evalueren.

18/03/2011

Technische aspecten:

De ontwikkeling en de interne testen (feedbacks van de etappes 3 en 4, raadpleging en automatische terugzending) verlopen bij de NBB volgens planning teneinde de op 25/02/2011 gepubliceerde kalender te respecteren.

Wettelijke teksten:
 

 • Het advies van de Europese Centrale Bank betreffende het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit werd gepubliceerd op haar internetsite (http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/fr_con_2011_20.pdf). De ECB spreekt zich hierin gunstig uit over de ontwerpen.
 • De adviezen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit werden naar de Minister van Financiën gestuurd op 16/03/2011. De Commissie heeft zich gunstig uitgesproken voor zover haar aanbevelingen en opmerkingen in aanmerking worden genomen. Deze laatste liggen nu ter studie om de wettelijke teksten dienaangaande aan te passen.

04/03/2011

Technische aspecten:

De ontwikkeling en de interne testen (feedbacks van de etappes 3 en 4, raadpleging en automatische terugzending) verlopen bij de NBB volgens planning teneinde de op 24/02/2011 gepubliceerde kalender te respecteren.

Wettelijke teksten:
 

 • Het advies van de Europese Centrale Bank betreffende het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit wordt verwacht in de loop van de maand maart.
 • De adviezen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit worden verwacht in de loop van de maand maart na de afsluiting van de schriftelijke procedure die volgde op de beraadslaging van 09/02/2011.

25/02/2011

Gelet op de omstandigheden (vertragingen in de testen en geen uitzicht op de publicatie van het nieuwe wetgevende kader) zijn de financiële instellingen van mening dat de initiële startdatum van 1 juni 2011 niet langer een realistische datum vormt en dat het overbodig is te wachten op de bijeenkomst van het Overlegcomité van de CKO op 16 maart 2011 om een beslissing te nemen over een eventueel uitstel.

Hierna melden wij u de planning voor het vervolg van de testen. Hij moet aan de NBB en de deelnemers aan de CKO toelaten technisch klaar te zijn om op 1 oktober 2011 te starten met de nieuwe toepassing:

 • aanvang testen van de resterende validatiefuncties van de reporting en van hun feedbacks (de zogeheten "stappen 3 en 4"): 04/05/2011
 • aanvang testen van de raadplegingfuncties: 18/05/2011
 • aanvang testen van de producten "automatische terugzending" en "deelnemersrepertorium": 01/06/2011

Alles zal in het werk gesteld worden door de Bank opdat die planning zou gerespecteerd worden.

Iedere week zal informatie gepubliceerd worden met betrekking tot de technische en wettelijke voortgang van het project zodanig dat, van zodra dit mogelijk zal zijn, de datum van ingebruikname van 1 oktober 2011 bevestigd wordt.

De procedures betreffende de wettelijke teksten zijn nog steeds aan de gang zoals hieronder in de mededeling van 16/02 beschreven.

18/02/2011

Ten gevolge van de evolutie van de interne NBB-testen van de programma's voor de reporting en omwille van de noodzaak om de deelnemers een absoluut betrouwbare planning te kunnen voorleggen, zal de kalender met de door de deelnemers te testen diverse functies (feedbacks van de stappen 3 en 4, consultatie, automatische terugzending), op 25/02 in plaats van 18/02 worden gepubliceerd op deze internetsite.

16/02/2011

Evolutie van het CKO2-project

 

 • Technische aspecten: de interne testen worden verder gezet bij de NBB. Zoals eerder gemeld zal op 18/2 een kalender worden gepubliceerd waarin de data worden meegedeeld waarop de diverse functies ter beschikking worden gesteld van de deelnemers om te testen (feedbacks van de stappen 3 en 4, consultatie, automatische terugzending).

  Wettelijke teksten:

  • het voorontwerp van wet en het voorstel van koninklijk besluit werden in naam van de minister van Financiën door de NBB opgestuurd naar de Europese Centrale Bank. Ze werden ontvangen op 11/02. Het advies van de ECB moet worden uitgebracht binnen de maand (met mogelijke verlenging van één maand).
  • de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vergaderde op 09/02 om te beraadslagen over het ontwerpadvies opgesteld door het personeel van de Commissie. Deze heeft echter besloten om de beraadslaging verder te zetten via schriftelijke procedure. Alle leden werden uitgenodigd om hun commentaar schriftelijk over te maken aan de voorzitter. Deze zal vervolgens ofwel het ontwerpadvies aanpassen ofwel beslissen om het op de agenda te plaatsen van de volgende zitting van de Commissie.

    

   

  10/02/2011

  Evolutie van het CKO2-project

  Technische aspecten : op 18/2 wordt een kalender gepubliceerd waarin de data worden meegedeeld waarop de diverse functies ter beschikking worden gesteld van de deelnemers om te testen (feedbacks van de stappen 3 en 4, consultatie, automatische terugzending).

  Wettelijke teksten: het voorontwerp van wet en het voorstel van koninklijk besluit zullen ten laatste op 11/02 naar de Europese Centrale Bank worden gestuurd (deze kan binnen een tijdsbestek van minimum één maand en maximum twee maanden haar advies uitbrengen). De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vergadert op 09/02 om eveneens op deze zelfde teksten een advies te formuleren (het advies zou moeten worden ontvangen in de loop van de week van 14 tot 18/02).

   

  Belangrijke opmerking aangaande de volgorde van verwerking door de CKO2-toepassing van reporting bestanden en de gevolgen hiervan op melding van associaties door de deelnemers

  De reporting bestanden worden verwerkt in volgorde van hun aankomst in de toepassing OneGate, dwz volgens het FIFO-principe (first in, first out). Dus kan de volgorde van het doorsturen van uw bestanden belangrijk zijn voor de validatie van associaties.

  Een associatie kan immers, zoals aangeduid in de documentatie met betrekking tot CKO2, enkel door de toepassing aanvaard en geregistreerd worden in het gegevensbestand wanneer de diverse daarin gemelde nummers van de co-debiteuren overeenstemmen met debiteuren die u reeds eerder individueel meldde en die zelf in het gegevensbestand werden opgenomen.

  Met andere woorden, wanneer de associaties debiteuren bevatten die anderzijds ook voor de eerste maal individueel worden gemeld,

  - of die associaties en haar (co)debiteuren moeten deel uitmaken van hetzelfde bestand (de toepassing zal zelf de actiecodes DEB sorteren zodat eerst de DEB betreffende de individuele debiteuren en vervolgens die betreffende de associaties verwerkt worden),

  - of de individuele debiteuren moeten voorkomen in bestanden die absoluut dienen verzonden (of in de juiste volgorde van bestanden geplaatst) worden vóór die met de associaties.

  Opmerking: in het geval dat een nieuwe individuele debiteur eveneens voorkomt in een associatie en niet automatisch door de toepassing zou worden aanvaard en in afwachting staat van manuele verwerking door de back office (vervolgens geplaatst in de feedback DAR), zal de associatie niet verworpen worden maar in wacht gezet worden tot de oplossing van het vastgestelde identificatieprobleem

   

  13/01/2011

  • Mededeling:

   In onze mededeling van 21 december 2010 die op het internet werd gepubliceerd, informeerden wij u dat de feedbacks betreffende de validatiestappen 3 en 4 van de reporting (feedbacks IAR en DAR) later dan gepland beschikbaar zouden zijn. Zoals u heeft kunnen vaststellen hebben wij deze tot nog toe niet kunnen leveren, waardoor uzelf ook verhinderd wordt met uw testen verder te gaan dan validatiestap 1 en 2.
   Wegens technische problemen gelegen aan de toegang tot de toepassing en aan de eerste twee validatiestappen, kon er niet genoeg tijd worden besteed aan het operationeel maken van de twee volgende validatiestappen.
   De ontwikkelingen zijn in hun eindfase maar moeten door ons nog worden getest zodat uzelf daarna stabiele reportingtesten kunt uitvoeren. Vandaar dat wij op de resultaten van onze interne testen wachten alvorens wij u een nieuwe planning kunnen meedelen, zowel voor het vervolg van de testen van de reporting als voor de testen van de consultaties en de automatische terugzending.
   Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak waarmee u tengevolge daarvan wordt geconfronteerd bij uw eigen ontwikkeling en testen. Wij houden u op de hoogte.

  • Technische documentatie: Multiproducten: OneGate (CSSR) - HTTPS entrypoints - End User Manual - v2.3 - 10/01/2011 (pdf): Document dat de noodzakelijke informatie bevat voor de deelnemers om de reporting uit te voeren via HTTPS-requests (actualisering van de vorige versie - 10/09/2010)

  • Technische documentatie: CKO2 XML elements - Description of the XML elements used in the CKO2 XML files - v1.1 - 10/01/2011 (actualisering van de vorige versie - 01/08/2010)

  • Technische documentatie: Tables of NBB Codes - Description of the internal NBB Codes used in the protocols - v1.1 - 10/01/2011 (actualisering van de vorige versie - 01/08/2010)

  • Technische documentatie: Consultatie:

   • Description of the data in the requests and replies for A2A channel - v1.1 - 11/01/2011 (pdf)
    Protocol van de consultatie met een gedetailleerde beschrijving van de elementen gebruikt in de XML-schem's van de consultatie (mise à jour de la version précédente - 01/08/2010)

   • Consultation_XML_Schema.zip: XML-schema's (XSDs) van de consultatie - 11/01/2011 (actualisering van de vorige versie - 01/08/2010)
     
   • Schema in PDF-formaat:
    XML-schema's (XSDs) van de consultatie in uitprintbare vorm - 11/01/2011 (actualisering van de vorige versie - 01/08/2010)

     

  • Technische documentatie (Outputs automatische terugzending en repertorium):

   • CKO2 outputs - A2A general description - v0.1 - 05/01/2011 (pdf): Algemene beschrijving van de XML-protocols voor het ophalen van de outputs (automatische terugzending en repertorium)

   

  21/12/2010

  • Mededeling betreffende de elektronische certificaten en de stappen 3 en 4 van de validatie van rapporteringsbestanden

   

  16/12/2010

  • Mededeling betreffende de redirects in het kader van de https A2A communicatie met de NBB in het kader van de projecten CKO2 (via OneGate) en CashSSP2

    

  30/11/2010:

  • Beveiligde toegangen tot CKO2 - v1.0 - 29/11/2010: dit document bevat de instructies voor het gebruik van de electronische certificaten en de userid/password om toegang te verkrijgen tot de testomgeving en de productieomgeving van CKO2
  • Testen met reële gegevens res nat pers met RRNP - v1.0 - 29112010.pdf:
   dit document stelt aan de deelnemers die dit wensen voor om reële gegevens te gebruiken voor de meldingen van residente natuurlijke personen die geïdentificeerd worden met hun Rijksregisternummer

  17/11/2010:

   

  04/11/2010

  • Organization of the tests: information session - v1.1 - 03/11/2010: slides van de informatiesessie van 25/10/2010 over de organisatie van de testen: actualisering
  • Organization of the tests: description - v1.0 - 03/11/2010: informatie voor de deelnemers om hun testen voor te bereiden en uit te voeren en om een beveiligde toegang te verkrijgen tot de toepassing (via elektronische certificaten: finale versie

   

  03/11/2010

  • WSDL OneGate_A2A: actualisering
   Deze WSDL vervangt in feite de vroegere WSDL en XSD. In de vroegere WSDL moest er een import gebeuren van de XSD; in de nieuwe is die reeds geïntegreerd.

  27/10/2010

  • Feedback_XML_schema.zip en aan het formaat PDF: actualisering
   • er worden bijkomende identificatiegegevens van het rapport (ticketID) en feedback toegevoegd aan het deel adminstratie van de FEEDBACK_VALID_DEBTORS en FEEDBACK_VALID_CREDITS.
   • er wordt aangeduid met welke debtoridentifiers de codebtors werden gerapporteerd door de deelnemer.

  29/09/2010

  • WSDL en XSD OneGate_A2A - 28/09/2010: (bijwerkingen en feedbacks) actualisering
  • WSDL en XSD OneGate_A2A - 28/09/2010: (messages): publicatie

  21/09/2010:

  • Planning van de publicatie van de documentatie: actualisering
  • Description of the tests' organisation - v0.1 -21/09/2010: informatie ten behoeve van de deelnemers ter voorbereiding en uitvoering van de testen

  10/09/2010:

  • Description of the action codes and validation rules - v1.1 - 10/09/2010 (pdf): actualisering: wijziging in de nummering van sommige foutboodschappen
  • OneGate(CSSR) - Webservices - End User Manual - v2.0 - 10/09/2010 (pdf): actualisering
  • OneGate (CSSR) - HTTPS entrypoints - End User Manual - v2.0 - 10/09/2010 (pdf): actualisering

  02/09/2010:

  • Actualisering van de WSDL en XSD voor de webservices van OneGate (UploadFile A2A; FeedbackListRequest; FeedbackRequest)

  01/09/2010

  • Reporting feedbacks description for A2A channel using SOAP Protocol: actualisering
  • Reporting feedbacks description for A2A channel using SOAP protocol – Release notes: nieuw
  • Reporting process validation rules and feedback messages: nieuw
  • Report validation and feedback processing: nieuw
  • Feedback_XML_schema.zip: actualisering
  • Schema in formaat PDF: actualisering

  02/08/2010

  • Slideshow CKO2: Presentation for participants - Business aspects (version updated 01/08/2010)
  • Slideshow Project CKO2 - IT overview (new presentation 07/07/2010)
  • CKO2 XML elements - Description of the XML elements used in the CKO2 XML files (nieuw document)
  • Tables of codes - Description of the internal NBB Codes used in the protocols (nieuw document)
  • Beschrijving van de reportinggegevens - v1.0 - 01/08/2010 (finale versie)
  • Description of the action codes and validation rules - v1.0 - 01/08/2010 (finale versie)
  • Bijwerking / Reporting: XML-schema's en XSD-bestanden (finale versie - 01/08/2010)
  • Consultatie: finale versie - 01/08/2010
  • Automatische terugzending: finale versie - 01/08/2010
  • Deelnemersrepertorium: finale versie - 01/08/2010

  25/06/2010:

  • Technische documentatie: Participant's directory: publicatie van de documentatie

  21/06/2010

  • Technische documentatie: Automatische terugzending: publicatie van de documentatie

  16/06/2010

  • de schema's voor de reporting report_debtors_XML_schemas.zip en de consultatie consultation_XML_schema.zip bevatten voortaan de namespaces voor CKO2 met een versienummer. Dit nummer zal worden gebruikt bij wijzigingen aan het XML-schema om de verschillende versies te onderscheiden.

  10/06/2010

  • Technische documentatie: Bijwerking / Reporting: Informatie en aanbevelingen omtrent de grootte van de bestanden
  • Technische documentatie: Multiproducten: OneGate (CSSR) - A2A Webservice: document met beschrijving van de A2A webservices
  • Algemene documentatie: Publicatie van de lijst met de code van de deelnemers

  09/06/2010

  • URL's te gebruiken voor de reporting en feedback, de consultatie en de outputs
  • Technische documentatie: Consultatie: publicatie van de documentatie
  • Technische documentatie: Bijwerking/Reporting: WSDL: OneGate - A2A:
   publicatie van de WSDL voor alle webservices van OneGate (UploadFile A2A; FeedbackListRequest; FeedbackRequest)
  • Technische documentatie: Multiproducten: OneGate (CSSR) - HTTPS Entrypoints - End User Manual: document voor de deelnemers die de entrypoints HTTPS willen gebruiken in plaats van de webservices.

  25/06/2010:

  • Technische documentatie: Participant's directory: publicatie van de documentatie

  21/06/2010

  • Technische documentatie: Automatische terugzending: publicatie van de documentatie

  16/06/2010:

  • de schema's voor de reporting report_debtors_XML_schemas.zip en de consultatie consultation_XML_schema.zip bevatten voortaan de namespaces voor CKO2 met een versienummer. Dit nummer zal worden gebruikt bij wijzigingen aan het XML-schema om de verschillende versies te onderscheiden.

  10/06/2010

  • Technische documentatie: Bijwerking / Reporting: Informatie en aanbevelingen omtrent de grootte van de bestanden
  • Technische documentatie: Multiproducten: OneGate (CSSR) - A2A Webservice: document met beschrijving van de A2A webservices
  • Algemene documentatie: Publicatie van de lijst met de code van de deelnemers

  09/06/2010

  • URL's te gebruiken voor de reporting en feedback, de consultatie en de outputs
  • Technische documentatie: Consultatie: publicatie van de documentatie
  • Technische documentatie: Bijwerking/Reporting: WSDL: OneGate - A2A:
   publicatie van de WSDL voor alle webservices van OneGate (UploadFile A2A; FeedbackListRequest; FeedbackRequest)
  • Technische documentatie: Multiproducten: OneGate (CSSR) - HTTPS Entrypoints - End User Manual: document voor de deelnemers die de entrypoints HTTPS willen gebruiken in plaats van de webservices.

  27/05/2010

  • Feedbacks en ontvangstberichten van de bijwerkingen: publicatie van de documentatie
  • Aanpassing van het document OneGate (CSSR) - Webservices - End User Manual - draft version 19-11-2009(pdf)
  • Aanpassingen aan de vorm van het voorontwerp van wet

  26/04/2010

  • Technische documentatie: Bijwerking / Reporting: description of the action codes and validation rules

  19/04/2010

  • Technische documentatie: Bijwerking / Reporting: aanpassing van de CKO2 XML Reporting schemas - schrapping van de actiecode CORDEB

  13/04/2010

  • Technische documentatie: Multiproducten:
   Actualisering van:
   • Logical data model - overview - v0.15
   • Logical data model report - details - v0.15  
   • Semantic database conceptual model - Debtors and credits - v0.13

  09/04/2010:

  • Actualisering van de slideshow betreffende de business aspecten van CKO2
  • Planning van de publicatie van de technische documentatie
  • Technische documentatie: Bijwerking / Reporting:
   Publicatie van het XML-schema, een beschrijving en enkele eenvoudige voorbeelden van XML-schema en XSD-schema
  • Wettelijke teksten: publicatie van het voorontwerp van wet en van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekomstige CKO

  07/04/2010: