Deelnemers

De deelnemers aan de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) zijn de kredietinstellingen, de leasingmaatschappijen, de factoring maatschappijen en de verzekeringsondernemingen erkend voor de takken 14 en 15 (borgtochtverzekering en kredietverzekering), voor zover zij in België gevestigd zijn.

Sinds 1 mei 2012 is de deelname aan de CKO door wetteksten opgelegd waarin duidelijk de verschillende categorieën van instellingen worden bepaald waarop de verplichting tot mededeling van toepassing is:

  • de kredietinstellingen gevestigd in België en erkend door de Nationale Bank. Het betreft zowel de bijkantoren naar buitenlands recht gevestigd in België als de ondernemingen naar Belgisch recht
  • de leasingmaatschappijen (ook huurfinanciering genoemd) gevestigd in België en erkend door de Federale overheidsdienst Economie
  • de factoring maatschappijen gevestigd in België
  • de verzekeringsondernemingen gevestigd in België en erkend door de Nationale Bank voor de takken 14 (borgtochtverzekering) en 15 (kredietverzekering).