Centrale voor kredieten aan particulieren

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen.

Vanaf 20 mei 2022 zullen de medewerkers van de Centrale voor kredieten aan particulieren niet meer bereikbaar zijn per telefoon.