Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP)

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een register van:

  • alle consumenten- en hypothecaire kredieten die in België door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten; 
  • de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten (de zogenaamde “zwarte lijst”).

De CKP is een van de hulpmiddelen in de strijd tegen overmatige schuldenlast bij particulieren in ons land.

Lees meer

 

Als gevolg van een wijziging in de computertoepassing kunnen consumenten hun persoonlijke kredietsituatie niet online raadplegen van 30 april 2024 20.00 uur tot 2 mei 2024 12.00 uur.

Particulieren

Iedere consument heeft de mogelijkheid om kosteloos de gegevens te raadplegen die op zijn of haar naam in de CKP geregistreerd staan.

Particulieren: Mijn gegevens in de CKP

Professionelen - informatieplichtigen

Kredietgevers zijn verplicht om:

  • de CKP te raadplegen voordat ze een krediet toekennen én
  • kredietovereenkomsten te melden die ze hebben afgesloten.
Professionelen: info voor kredietgevers

Professionelen - informatiegerechtigden

Een beperkt aantal personen is wettelijk gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden als informatiegerechtigde gegevens in de CKP te raadplegen. Het gaat vooral om schuldbemiddelaars, advocaten en bewindvoerders.

Professionelen: info voor informatiegerechtigden