Rechtzetten

Iedereen kan de rechtzetting vragen van onjuiste gegevens over kredietovereenkomsten, die onder zijn of haar naam geregistreerd werden in de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP). De betrokkene moet daarvoor contact opnemen met de kredietgever die deze gegevens in de CKP heeft geregistreerd. Indien de gegevens inderdaad onjuist blijken te zijn, is de kredietgever verplicht om dit in de CKP te corrigeren. 

  De NBB is wettelijk niet gemachtigd om zelf aanpassingen te doen in de CKP!

Klacht indienen

Als u het niet eens bent met de geregistreerde gegevens in de CKP, kunt u een met redenen omklede klacht indienen bij Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie. Deze dienst is bereikbaar via de website Meldpunt (belgie.be) , thema “krediet”.