Info voor kredietgevers

Finance

Als kredietgever bent u verplicht om via de CKP-toepassing:

Naar de toegang voor kredietgevers

Categorieën kredietgevers

Volgende categorieën van instellingen zijn deelnemers bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP):

 • kredietinstellingen
 • sociale kredietgevers
 • verkopers op afbetaling
 • andere financiële instellingen die consumentenkredieten verstrekken 
 • verzekeringsmaatschappijen en andere ondernemingen die hypothecair krediet verstrekken

Ze moeten beschikken over een erkenning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vooraleer ze kunnen toetreden tot de CKP. 

Naast deze kredietgevers hebben ook kredietverzekeringsmaatschappijen en incasso-ondernemingen een meldingsplicht. Dit is het geval wanneer ze de rechten hebben overgenomen die voortvloeien uit een kredietovereenkomst. 

Wat melden?

Kredietgevers moeten volgende inlichtingen melden aan de CKP:

 • de identificatiegegevens van de kredietnemer(s): het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen, de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres.
 • de karakteristieken van de kredietovereenkomst: de kredietvorm, het nummer van het contract en
  • voor een consumentenkrediet onder de vorm van een verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een lening op afbetaling, of voor een hypothecair krediet met een roerende bestemming onder een van deze vormen: het totaal door de consument te betalen bedrag, het termijnbedrag indien de termijnbedragen gelijk zijn, het bedrag van de eerste betalingstermijn indien de termijnbedragen ongelijk zijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen en de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn;
  • voor een kredietopening: het kredietbedrag en, desgevallend, de datum van het einde van de overeenkomst;
  • voor een hypothecair krediet met een onroerende bestemming onder de vorm van een lening op afbetaling: het kredietbedrag, het termijnbedrag indien de termijnbedragen gelijk zijn, het bedrag van de eerste betalingstermijn indien de termijnbedragen ongelijk zijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen en de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn.
 • de wanbetaling: de datum en het bedrag van de achterstand. 

Meldingstermijnen

Een melding aan de CKP moet gebeuren binnen een welbepaalde termijn:

 • bij een nieuwe kredietovereenkomst: binnen twee werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst;
 • bij wanbetalingbinnen acht werkdagen na de vaststelling van de wanbetaling volgens de criteria die bij wet zijn vastgelegd;
 • bij regularisatie: binnen acht werkdagen na de betaling van de achterstal. 

CKP-infosite voor kredietgevers

Kredietgevers vinden informatie over instructiedossiers en mededelingen op de CKP-infosite. 

Toegang tot deze omgeving gebeurt via een login-id en een paswoord. Deze aanmeldgegevens worden standaard bezorgd aan elke nieuwe kredietgever die in de CKP wordt geregistreerd.  

Klik hier

 

Meer info nodig?

Als kredietgever vindt u meer informatie terug over de CKP op deze webpagina en in de wetteksten over de CKP.

Overgang naar de BECRIS-toepassing in 2024

De Nationale Bank van België bereidt de integratie voor van de CKP in de nieuwe IT-toepassing BECRIS (Belgian Extended Credit Risk Information System). 

BECRIS wordt operationeel in 2024 en vereist de nodige voorbereiding van de kant van de kredietgevers. Zowel het melden van de data als het raadplegen wordt aangepast. 

Verdere info over deze nieuwe BECRIS-toepassing vindt u op een afgescheiden Sharepoint-site, die de opvolger is van de huidige CKP-infosite voor kredietgevers. 

Kredietgevers die nog geen toegang hebben tot deze afgescheiden omgeving, kunnen dit webformulier invullen (zie onder).

BECRIS formulier