Info voor kredietgevers

Vervanging van de KCP-toepassing door BECRIS, zorg dat u er op tijd klaar voor bent!

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) en het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) zullen voortaan hetzelfde IT-platform gebruiken:
BECRIS - Belgian Credit Risk Information System - Quickguide

Voor de CKP zullen kredietverstrekkers vanaf januari 2024 gegevens invoeren in BECRIS, maar de officiële overgang vindt plaats op 1 mei 2024.

De informatieplichtige bereiden zich actief voor op deze overgang. Voor laatkomers en nieuwe aangevers is hier een document om hen te helpen direct aan de slag te gaan.
BECRIS - Startguide

Finance

Als kredietgever bent u verplicht om via de CKP-toepassing:

Naar de toegang voor kredietgevers

Categorieën kredietgevers

Volgende categorieën van instellingen zijn deelnemers bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP):

 • kredietinstellingen
 • sociale kredietgevers
 • verkopers op afbetaling
 • andere financiële instellingen die consumentenkredieten verstrekken 
 • verzekeringsmaatschappijen en andere ondernemingen die hypothecair krediet verstrekken

Ze moeten beschikken over een erkenning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vooraleer ze kunnen toetreden tot de CKP. 

Naast deze kredietgevers hebben ook kredietverzekeringsmaatschappijen en incasso-ondernemingen een meldingsplicht. Dit is het geval wanneer ze de rechten hebben overgenomen die voortvloeien uit een kredietovereenkomst. 

Wat melden?

Kredietgevers moeten volgende inlichtingen melden aan de CKP:

 • de identificatiegegevens van de kredietnemer(s): het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen, de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres.
 • de karakteristieken van de kredietovereenkomst: de kredietvorm, het nummer van het contract en
  • voor een consumentenkrediet onder de vorm van een verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een lening op afbetaling, of voor een hypothecair krediet met een roerende bestemming onder een van deze vormen: het totaal door de consument te betalen bedrag, het termijnbedrag indien de termijnbedragen gelijk zijn, het bedrag van de eerste betalingstermijn indien de termijnbedragen ongelijk zijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen en de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn;
  • voor een kredietopening: het kredietbedrag en, desgevallend, de datum van het einde van de overeenkomst;
  • voor een hypothecair krediet met een onroerende bestemming onder de vorm van een lening op afbetaling: het kredietbedrag, het termijnbedrag indien de termijnbedragen gelijk zijn, het bedrag van de eerste betalingstermijn indien de termijnbedragen ongelijk zijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen en de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn.
 • de wanbetaling: de datum en het bedrag van de achterstand. 

Meldingstermijnen

Een melding aan de CKP moet gebeuren binnen een welbepaalde termijn:

 • bij een nieuwe kredietovereenkomst: binnen twee werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst;
 • bij wanbetalingbinnen acht werkdagen na de vaststelling van de wanbetaling volgens de criteria die bij wet zijn vastgelegd;
 • bij regularisatie: binnen acht werkdagen na de betaling van de achterstal. 

Meer info nodig?

Als kredietgever vindt u meer informatie terug over de CKP op deze webpagina en in de wetteksten over de CKP.