Bewindvoerders

De CKP (Centrale voor kredieten aan particulieren) kan in bepaalde gevallen geraadpleegd worden door bewindvoerders.

Bij bewindvoerders wordt een onderscheid gemaakt tussen bewindvoerders over de persoon en bewindvoerders over de goederen van een beschermde persoon:

  • over de persoon: de uitoefening van de rechten bedoeld in de wet van 30 juli 2018 over ‘de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ (of de wet van 8 december 1992 tot ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’), of:
  • over goederen: het stellen van handelingen over het dagelijks beheer.

Een bewindvoerder die de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) raadpleegt moet wel het vonnis van de rechtbank bijvoegen. In dit vonnis staat vermeld in welke gevallen hij of zij de betrokken persoon vertegenwoordigt. Om toegang te krijgen tot de gegevens in de CKP moet de rechtbank ook ‘vertegenwoordigingsbevoegdheden’ toekennen.

De precieze procedure voor bewindvoerders is als volgt:

Indien u bewindvoerder over de persoon van een beschermde persoon bent.

Dan kan u de in het CKP geregistreerde gegevens van deze persoon raadplegen. U dient volgende gegevens voor te leggen:

Let wel: de gevraagde gegevens worden enkel per post opgestuurd naar het wettelijk adres van de bewindvoerder.

Indien u bewindvoerder over de goederen van een beschermde persoon bent.

Deze procedure loopt (grotendeels) gelijk met de procedure voor de bewindvoerder over de persoon. U moet volgende documenten kunnen voorleggen:

  • de volledige beschikking van de Vrederechter; waarin duidelijk vermeld wordt dat ‘het stellen van handelingen met betrekking tot het dagelijkse beheer’ aan u toegekend wordt;
  • een door u ondertekende aanvraag.

Let wel: de gevraagde gegevens worden enkel per post opgestuurd naar het wettelijk adres van de bewindvoerder.

Meer info

Als bewindvoerder vindt u meer informatie terug over de CKP op deze webpagina en in de wetteksten over de CKP.

 Persoonlijke gegevens worden nooit telefonisch of via e-mail meegedeeld.