Info voor informatiegerechtigden

Een beperkt aantal personen is wettelijk gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden als informatiegerechtigde gegevens in de CKP te raadplegen: schuldbemiddelaars, advocaten en bewindvoerders.

Info voor schuldbemiddelaars

De schuldbemiddelaars kunnen de CKP raadplegen. Dit inzagerecht geldt wanneer deze schuldbemiddelaar door de arbeidsrechtbank werd aangeduid in het kader van een collectieve schuldenregeling.

Schuldbemiddeling

Info voor advocaten

Als een advocaat kan aantonen over een mandaat te beschikken om iemand te vertegenwoordigen, wordt deze advocaat beschouwd als informatiegerechtigde.

Info voor advocaten

Info voor bewindvoerders

Een bewindvoerder kan de CKP raadplegen, indien hij of zij een vonnis van de rechtbank kan voorleggen.

Info voor bewindvoerders