Het statistisch verslag

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) maakt jaarlijks een uitgebreide analyse van zijn activiteiten in de vorm van een statistisch verslag, waarin alle kerncijfers worden opgenomen.